Teaching of Subjects Ukrainian language and Literature

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of art education
Prospects of graduates

V učiteľských aprobáciách je absolvent študijného odboru kvalifikovaným odborníkom v oblasti ukrajinského jazyka, ukrajinskej literatúry, teórie literatúry a teórie vyučovania ukrajinského jazyka a literatúry. Požiadavky profilu absolventa predpokladajú dobrú znalosť noriem súčasnej spisovnej ukrajinčiny, poznanie významných diel ukrajinskej literatúry, vrátane ukrajinskej literatúry Zakarpatskaa východného Slovenska, schopnosť analýzy hodnotenia diel na základe najnovších poznatkov z teórie literatúry.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. Basic condition of admission to study according to Master study programmes (second level of university study in the sense of § 53 of the Act) is completion of the first level study programme.

2. Applicant is admitted to the Master study programme without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of a Bachelor study programme in the given study discipline and if the applicant performed a state exam from subjects that are equivalent to subjects of a state exam of a corresponding Bachelor study programme at the faculty and the weighted study average during the Bachelor studies didn't exceed 2.5.

3. If the conditions stated in the paragraph 2 are not fulfilled, the applicant may be admitted to the Master study programme on the basis of an entrance exam, which will test the qualification of the applicant. Written knowledge test will consist of subjects: history and theory of aesthetics, history, theory and aesthetics of chosen type of art, Ukrainian language, Ukrainian Literature.

4. On the proposal of the guarantor of the Master study programme, the dean may excuse the entrance exam for applicants, who didn't fulfill conditions according to paragraph 3 and who meet the basic criteria for admission according to paragraph 2, if the capacity of the faculty allows it.

5. The right to study a Master study programme has also such applicant, who completed a Bachelor study programme in given or related study discipline at another faculty or university.Conditions of admission without the entrance exam

1. Basic condition of admission to study according to Master study programmes (second level of university study in the sense of § 53 of the Act) is completion of the first level study programme. "

2. Applicant is admitted to the Master study programme without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of a Bachelor study programme in the given study discipline and if the applicant performed a state exam from subjects that are equivalent to subjects of a state exam of a corresponding Bachelor study programme at the faculty and the weighted study average during the Bachelor studies didn't exceed 2.5. "Coordinator for students with specific needs

 

doc. Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

antonia.sabolova.fabianova@unipo.skGeneral information on the admission exam

an applicant may submit max. two study applications form to FoA of UP with stating one study programme on one application form;

applicants should pay the fee using money order type U, payment slip should be pasted on the 3rd page of the application;

applications without a proof of payment won't be accepted;

basic information needed for a cross-border transfer from a foreign country through the SWIFT network: Swift address of the bank: SUBASKBX, account number of the payee, or account number of the State treasury's client in the IBAN format: SK 87 8180  0000 0070  0007  8205; name of the bank: State treasury, Ul.  Radlinského  32,  010  05 Bratislava 15; unabbreviated name and address of the payee, client of the State treasury: Faculty of Arts of the University in Prešov, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401.

study applicants will thoroughly fill out the first and the second page of application and give the application to a doctor who will confirmation of health ability for university study (expressed in words, doctor's signature and stamp is not sufficient);

applicants, who didn't complete their Bachelor studies at FoA of UP will attach a CV and verified photocopies of study documents (university diploma, state exam certificate, diploma supplement) to the application form. Not officially verified photocopies won't be admitted.

applicants with limited ability to work will attach an assessment issued by an examination committee;

study application may be sent also by such applicant, who did not perform a Bachelor state exam for given type of study and therefore is not able to state required information in the application. Such applicant will submit a certificate of completion of such exam additionally, at the latest by the deadline specified by the faculty. If the applicant won't submit this certificate, he won't be admitted to the study.

in the case that the number of applicants signing up for a study programme is lower than the required minimal number for given study programme (i.e. at least 15), the dean may decide on non-opening of the programme for the academic year, which he will announce to the applicants and ask them to change their study programme. In the case that an applicant won't accept this offer, the faculty will return the entrance proceeding fee in full.

The Faculty of Arts during the admission procedure follows the internal regulation "Rules of admission procedure of the Faculty of Arts of University of Prešov in Prešov", which was issued by the Academic senate of the Faculty of arts in Prešov on September 16, 2009.Form of entrance exam

without an entrance exam, or a written knowledge testTests

Vedomostný písomný test podľa výberu kombinácii:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii: anglický jazyk, britská a americká literatúra;
 • učiteľstvo dejepisu v kombinácii: všeobecné dejiny, slovenské dejiny;
 • učiteľstvo estetiky v kombinácii: dejiny a teória estetiky, dejiny, teória a estetika vybraného druhu umenia;
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: dejiny filozofie a etiky, systematická etika;
 • učiteľstvo filozofie v kombinácii: dejiny filozofie, systematická filozofia;
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii: nemecký jazyk, nemecká literatúra;
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii: ruský jazyk a didaktika vyučovania ruského jazyka, ruská literatúra;
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: slovenský jazyk, slovenská literatúra;
 • učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii: ukrajinský jazyk, ukrajinská literatúra;
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii: dejiny filozofie, všeobecná ekonomická teória, sociológia, základy teórie štátu a práva, ústavné právo.


 • Apply the application for study

  15.08.2022

 • Performance of the entrance exam

  22.08.2022 - 26.08.2022

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 21.06.2022 12:02

Draw attention to not topical data