Európske štúdiá

Prospects of graduates

-      odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry,

-      odborný pracovník v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,

-      odborný pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov,

-      odborný pracovník v oblasti religionistiky a vzťahov štátu a cirkví,

-      teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry,

-      kulturológ a historik,

-      špecialista v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu (prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Drahomíra Longauerová, e- mail: drahomira.longauerova@unipo.skForm of entrance exam

- bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (vážený študijný priemer počas bakalárskeho štúdia; výsledný priemer štátnej skúšky) • Apply the application for study

  31.03.2024

 • Send certificate to

  14.06.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000066503/8180
Variabilný symbol: 102003
Konštantný symbol: 0558
Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 17. Novembra 15, 080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Gdovinová – jana.gdovinova@unipo.sk
Last update: 20.10.2023 09:37

Draw attention to not topical data