Mass media studies

Bakalársky stupeň študijného programu mediálne štúdiá ponúka základné teoretické vedomosti z disciplín skúmajúcich mediálnu komunikáciu (jazykoveda, sociológia, psychológia, filozofia, ekonómia a i.), ktoré spoločne rozvíjajú kritický a analytický pohľad na úlohu médií v životoch jednotlivcov a vo fungovaní spoločnosti ako celku. Okrem vedomostnej bázy disponujú absolventi a absolventky mediálnych štúdií praktickými schopnosťami a zručnosťami, ktoré im umožňujú vykonávanie práce v rozličných inštitúciách mediálnej a marketingovej sféry. Nadobudnuté komunikačné kompetencie zahŕňajú aj dôsledné ovládanie slovenského jazyka a možností jeho tvorivého používania v rozmanitých mediálnych žánroch. Okrem štandardných tém definovaných študijným odborom dotvára profil absolventov a absolventiek špecializácia v priebehu štúdia – možnosť uprednostniť teoretickú alebo praktickú profiláciu, resp. zameranie sa na vybrané odvetvie mediálnej produkcie (napr. na tlačové alebo elektronické médiá). Vedomosti a zručnosti si tiež možno počas štúdia voliteľne rozširovať v oblastiach, ktoré sú predmetom dlhodobej vedeckej i pedagogickej špecializácie Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove (napr. jazyk médií, osobitne štylistika a zvuková rovina jazyka v médiách, analýza popkultúry, aplikácia semiotiky a gender studies v interpretácii médií a i.).Prospects of graduates

Graduates of the Bachelor study programme of mass media studies has got basic theoretical knowledge and practical abilities and skills needed to perform work in various types of mass media institutions, as well as institutions of marketing and marketing mass media sphere. Graduates gain knowledge and practical skills in subjects focused on marketing and media sphere, based on thoroughly functionally mastered Slovak language in speaking and writing on all language levels and in a rich spectrum of genres applied in marketing and media communication. A special goal of these studies is aimed at increased level of media and marketing communication in the region. Knowledge from marketing will enable them to find realization on medium and lower level of management of a certain sphere.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

During admission procedure to this study programme, a combination of evaluation of complex results of secondary school studies will be applied with an emphasis on subjects of science on society or history, Slovak language and foreign language and aptitude exam consisting of a short written composition and oral media presentation with evaluating 50% of aptitude exam and 50% complex evaluation of results of studies at the secondary school (secondary school leaving exam (in case of foreign languages, taking of the secondary school leaving exam from foreign languages at the B2 level will be bonified)), study results from the secondary school with an emphasis on specific subjects, participation and results from student olympiad, secondary school research activity, state exams and certificates from foreign languages)Additional information

Tuition for studying in the part-time form for the academic year 2010/2011 will be EUR 465.00.

Study field: 3.2.3 Mass media studiesConditions for international students

International students may be admitted only based on the results of the entrance exams and for a fee.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Branislav Frk, PhD., e-mail: frk@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicant can submit at most two application forms to studies indicating one study programme on the Faculty of Arts of the University of Prešov on one application form

applicants pay the fee using postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted

applicant who took the secondary school leaving exam in previous period will attach to the application form also verified copies of all annual school reports, a verified copy of the secondary school leaving exam certificate and CV

applicant who takes the secondary school leaving exam in 2010 indicates in the application grades for the 1st, 2nd and 3rd year (or the 4th year in case of 5-year studies), asks the school to confirm correctness of the data, attaches CV and after passing of the secondary school leaving exam will send to the faculty a verified copy of the secondary school leaving exam certificate (applies to applicants not taking the entrance exam), the others will bring the secondary school leaving exam certificates to the entrance exam

applicants will fill out the first and the second page and will ask the relevant youth physician to confirm in the application form their ability to study (in writing, a signature and a stamp of the physician is not enough)

officially not verified copies of certificates and not nostrified secondary school leaving exam certificates issued by foreign secondary schools will not be accepted

applicants with changed work ability will attach to the application form a statement issued by the evaluation committee

offered Bachelor´s study Programmes and their successful completion is one of conditions of continuing the study in accredited Master´s study Programmes

basic data needed to carry out a cross-border transfer abroad through the SWIFT network: Swift address of the bank: SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format: SK87 8180 0000 0070 0007 8205, name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; unabbreviate name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows the internal regulation "Principles of admission procedure of the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009Form of entrance exam

aptitude exam consisting of a short written composition and oral media presentation • Open day

  12.02.2020

 • Apply the application for study

  30.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@ff.unipo.sk
Last update: 07.07.2020 07:08

Draw attention to not topical data