Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 039

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
1. degree, D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
1. degree, D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. degree, D, Anglický, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. degree, D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. degree, D, Slovenský
do 31.01.2019 01.04.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. degree, D, Slovenský
do 08.07.2019 11.07.2019 - 31.07.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. degree, D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. degree, D, Slovenský
do 08.07.2019 01.07.2019 - 01.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. degree, D, Slovenský
do 27.05.2019 20.06.2019 do 31.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. degree, D, Slovenský
do 31.05.2019 do 31.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. degree, D, Slovenský
do 15.04.2019 do 15.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. degree, E, Slovenský
do 15.04.2019 do 15.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. degree, D, Slovenský
21.03.2019 - 29.03.2019 24.04.2019 - 26.04.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. degree, D, Slovenský
do 03.06.2019 13.06.2019 - 20.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. degree, D, Slovenský
do 31.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. degree, D, Slovenský
do 15.03.2019 24.04.2019 - 26.04.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. degree, D, Slovenský
do 06.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 01.02.2019 - 08.02.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. degree, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree, D, Slovenský
do 31.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree, E, Slovenský
do 31.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 01.02.2019 - 08.02.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. degree, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree, D, Slovenský
do 31.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree, E, Slovenský
do 31.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 14.01.2019 - 18.01.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 14.01.2019 - 18.01.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 14.01.2019 - 18.01.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. degree, D, Slovenský
do 30.11.2018 14.01.2019 - 18.01.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. degree, D, Slovenský
do 17.05.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. degree, D, Slovenský
do 25.04.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. degree, E, Slovenský
do 25.04.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. degree, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. degree, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
01.01.2019 - 15.04.2019 04.07.2019 - 04.07.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. degree, E, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Manažérske rozhodovanie
1. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Medzinárodný finančný manažment
2. degree, D, Nemecký
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Operačný výskum a ekonometria
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Štatistické metódy v ekonómii
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
1. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a auditorstvo
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a finančný manažment
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. degree, D, Anglický
01.01.2019 - 15.04.2019 26.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 26.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Anglický
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019

Page 1 of 61