Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 759

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
1. degree , D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
2. degree , D, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
2. degree , E, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Bezpečnosť a obrana štátu
3. degree , E, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019 13.06.2019 - 13.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
1. degree , D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
2. degree , D, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
2. degree , E, Slovenský
19.03.2019 - 17.05.2019 10.06.2019 - 10.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Elektronické zbraňové systémy
3. degree , E, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019 23.05.2019 - 23.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. degree , D, Anglický, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. degree , E, Anglický, Slovenský
19.03.2019 - 17.05.2019 30.05.2019 - 30.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019 12.06.2019 - 12.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. degree , D, Slovenský
22.10.2018 - 28.02.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. degree , D, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. degree , E, Anglický, Slovenský
19.03.2019 - 17.05.2019 24.05.2019 - 24.05.2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. degree , E, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 17.05.2019 18.06.2019 - 18.06.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. degree , D, Slovenský
do 31.01.2019 01.04.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. degree , D, Slovenský
do 08.07.2019 11.07.2019 - 31.07.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. degree , D, Slovenský
do 08.07.2019 01.07.2019 - 01.07.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
2. degree , D, Slovenský
do 01.06.2020 do 31.07.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
degree , D, Slovenský
do 01.06.2020 10.06.2020 do 31.07.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. degree , D, Slovenský
do 04.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. degree , E, Slovenský
do 04.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. degree , D, Slovenský
27.03.2020 - 30.03.2020 22.04.2020 - 24.04.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. degree , D, Slovenský
01.06.2020 - 12.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. degree , D, Slovenský
do 29.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. degree , D, Slovenský
do 20.03.2020 20.04.2020 - 22.04.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. degree , D, Slovenský
do 01.06.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. degree , D, Slovenský
do 30.11.2019 01.02.2020 - 07.02.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. degree , D, Slovenský
do 30.11.2019 01.02.2020 - 07.02.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2019 - 11.06.2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Grafika
1. degree , D, Slovenský
do 29.11.2019 13.01.2020 - 17.01.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá
1. degree , D, Slovenský
do 29.11.2019 13.01.2020 - 17.01.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba
1. degree , D, Slovenský
do 29.11.2019 13.01.2020 - 17.01.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Sochárstvo a priestorová tvorba
1. degree , D, Slovenský
do 29.11.2019 13.01.2020 - 17.01.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. degree , D, Slovenský
do 23.04.2020
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. degree , E, Slovenský
do 23.04.2020
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Liberálne štúdiá
1. degree , D, Anglický
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. degree , D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. degree , D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020

Page 1 of 76