Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 2 276

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. degree , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 23.05.2022 27.05.2022 - 27.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. degree , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 14.03.2022 14.04.2022 - 14.04.2022 13.12.2021 - 11.04.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. degree , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 08.04.2022 25.04.2022 - 27.04.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.11.2021 02.02.2022 - 07.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.11.2021 02.02.2022 - 07.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. degree , D, Slovenský
denná 07.12.2021 - 30.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. degree , D, Slovenský
denná 07.12.2021 - 30.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. degree , D, Slovenský
denná do 20.05.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. degree , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. degree , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia
3. degree , D, Anglický
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. degree , D, Slovenský
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. degree , E, Slovenský
externá 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. degree , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. degree , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. degree , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 16.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. degree , D, Anglický
denná do 20.04.2022 31.05.2022 - 31.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
2. degree , D, Anglický
denná do 16.05.2022 31.05.2022 - 31.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 31.05.2022 - 31.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2022 21.06.2022 - 21.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 12.05.2022 - 12.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2022

Page 1 of 46