Latest articles

Záhradnícky influencer P. Chlouba: Najdôležitejšie je rastlinu pochopiť

22.02.2024

Na podnet iniciatívy Slovenskí záhradníci sa 21. februára v skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre konal záhradnícky workshop Poznaj svoju rastlinu.  

Katedra informatiky v COST – Action UniDive

22.02.2024

Katedra informatiky FPVaI v zastúpení Mgr. Líviou Kelebercovou a Mgr. Františkom Forgáčom si môže pripísať ďalší úspech. Na jeseň minulého roku bola ako jediná slovenská fakulta akceptovaná aktívne sa podieľať na medzinárodnom projekte UniDive…  

Naša univerzita ako prvá splnila kritériá zamestnanosti absolventov

22.02.2024

Rezort školstva spustil novú webovú stránku, ktorá posudzuje výkonnosť slovenských vysokých škôl. Vybrané ukazovatele budú mať prvýkrát vplyv aj na výšku štátnej dotácie.  

Nový dvojitý diplom s IDRAC Business School vo Francúzsku

20.02.2024

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dohodu o dvojitom diplome s IDRAC Business School vo Francúzsku. Dvojitý diplom je určený pre študentov študijného programu všeobecný manažment, na Fakulte podnikového manažmentu.  

Technická fakulta prepája teóriu s praxou aj cez Agrion univerzitu

19.02.2024

Na Technickej fakulte (TF) otvorili 19. februára ďalší ročník Agrion univerzity, ktorú zastrešuje Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave prehĺbi spoluprácu so svetovou jadrovou špičkou Framatome

19.02.2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude intenzívnejšie spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome, ktorá patrí k najvýznamnejším na svete v oblasti jadrovej energetiky. Memorandum o porozumení podpísal rektor STU Oliver Moravčík a…  

EQUAL – internacionalizácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

09.02.2024

Na podnet rektora UKF v Nitre, prof. Libora Vozára, CSc., bola v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 vytvorená skupina pracovníkov, zástupcov jednotlivých fakúlt UKF, ktorej úlohou bolo zvážiť a pripraviť možné zapojenie sa UKF v Nitre do…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je lídrom aliancie siedmich európskych univerzít INVEST

09.02.2024

Projekt INVEST vstúpil do druhej fázy. Jeho cieľom je rozvoj spoločných vzdelávacích a výskumných študijných programov, viacjazyčného vzdelávania, ako aj podpora európskych mobilít.  

Vznik EURAXESS Centra na Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

08.02.2024

V úvode roka 2024 sa Univerzita Mateja v Banskej Bystrici stala súčasťou významnej európskej iniciatívy EURAXESS. Naša univerzita je teraz oficiálnym sídlom EURAXESS Centra, ktoré vzniklo ako kontaktný bod sprostredkujúci prístup k existujúcim…  

Vedecký tím z PriF Univerzity Komenského v Bratislave objavil nový druh pravekého gekóna

08.02.2024

Poznanie vývinu živočíchov na našom kontinente je zase o kúsok ďalej. Medzinárodný tím amerických, francúzskych a slovenských odborníkov na plazy objavil a popísal nový druh pravekého gekóna. Článok o ňom vyšiel koncom roka 2023 v prestížnom…