Latest articles

100 rokov Trianonskej zmluvy

08.10.2021

Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému.  

O využití technológií pri oživení ekonomiky s I. Čarnogurským

07.10.2021

Rektor STU Oliver Moravčík sa stretol s predstaviteľmi Európskej asociácie pre hospodársky rozvoj – Fondu Ivana Čarnogurského. Rokovali o možnostiach spolupráce v oblasti stredoeurópskych stratégií pre modely zeleného hospodárstva, ekologickej a…  

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre: S arménskymi odborníkmi o spolupráci v oblasti vedy, technológií a vzdelávania

07.10.2021

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre privítala 29. septembra hostí z Arménskej republiky: rektora Národnej poľnohospodárskej univerzity Vardana Urutyana, riaditeľa Poľnohospodárskeho výskumu a certifikačného centra Davita Babayana, PhD.,…  

Právny výskum zdaňovania digitálnych služieb, zdieľanej ekonomiky a kryptoaktív ako nových javov v ekonomike

05.10.2021

Technologická revolúcia založená na nových technológiách, automatizácii a rozsiahlej digitalizácii spoločenských vzťahov má zásadný vplyv na tradičné nazeranie na zdaňovanie.  

Na Slovensku treba jednotné pravidlá akademickej a výskumnej integrity

01.10.2021

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je leitmotívom Národnej konferencie o akademickej a výskumnej integrite, ktorá bola dnes v Bratislave. Usporiadalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci zbierky podaruje deťom z rodín v núdzi školské pomôcky

29.09.2021

Pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú je zmyslom zbierky školských pomôcok, ktorú pod záštitou rektorky Klaudie Halászovej organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  

Výzva V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

27.09.2021

Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú predstavu nevyhnutných…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prezentuje na najväčšej svetovej výstave o prírode - ONE WITH NATURE

27.09.2021

V Budapešti otvorila 25. septembra svoje brány najväčšia medzinárodná výstava o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 - One With Nature. V rámci stánku Slovenska, ktorý má jednu z najväčších rozlôh na výstavisku, sa…  

Slovenská technická univerzita je najlepšia slovenská univerzita v uplatnení absolventov

25.09.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita v oblasti zamestnania absolventov. Vyplýva to z jej postavenia v svetovom rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022.  

Medzi finalistami ocenenia ESET Science Award sú traja vedci z Univerzity Komenského v Bratislave

23.09.2021

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Odborníci z UK sú nominovaní v každej z kategórií. Tento rok medzinárodná komisia vyzdvihla vedcov z Prírodovedeckej fakulty UK,…