Latest articles

V práve skúmame aktuálne témy - európska prokuratúra v ústavnom poriadku Slovenskej republiky

11.01.2022

Európska prokuratúra znamená významný, ba až prevratne nový integračný prvok vo vzťahu k členským štátom.  

Zaujalo nás: Klaudia Halászová: Poľnohospodárstvo na dne? Nie, v bode zlomu

10.01.2022

V denníku Pravda uverejnili 9. januára rozhovor s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou. Prinášame ho v plnom znení.  

V tomto roku oslávime 30. výročie obnovenia Trnavskej univerzity

10.01.2022

Trnavská univerzita v tomto roku oslávi okrúhle výročie svojho obnovenia. Slovenská národná rada k 25. marcu 1992 obnovila Trnavskú univerzitu a znovu otvorila k 1. júlu 1992. Akademický senát TU zriadil 1. septembra 1992 fakultu humanistiky a…  

Memorandum o spolupráci s National Cheng Kung University v Tainane

29.12.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa dohodla na spolupráci s National Cheng Kung University Tainan, Taiwan. Memorandum o porozumení, ktoré podpísali vrcholoví predstavitelia oboch partnerov, obsahuje rozvoj spolupráce pri aktivitách v…  

Slovenská technická univerzita posilňuje spoluprácu so špičkovým výskumným centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

28.12.2021

Slovenská technická univerzita prehlbuje spoluprácu so špičkovým nemeckým výskumným ústavom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), financovaným spolkovou vládou.  

Slovenská technická univerzita prijala Stratégiu rodovej rovnosti

23.12.2021

Slovenská technická univerzita podporuje rovnosť pohlaví. Po mnohých konkrétnych krokoch, ktoré v tejto oblasti iniciovala a uplatňuje, prijala aj Stratégiu rodovej rovnosti STU. Vedecká rada STU ju schválila 13. decembra, následne materiál 20.…  

Veríme na dobré skutky, pomáhame aj tým najzraniteľnejším

22.12.2021

Primárnou úlohou Študentskej rady Trnavskej univerzity je zastupovať hlas študentov TRUNI, pomáhať im s čímkoľvek potrebujú – či už to je ohľadom štúdia, lepšie zorientovanie sa v univerzitnom prostredí či vytváranie komunity prostredníctvom našich…  

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Marko Halo

21.12.2021

Študentskou osobnosťou Slovenska v akad. roku 2020/2021 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Marko Halo, PhD., z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.  

Kulturológovia v projekte Most sebapoznania

21.12.2021

Na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre sa 9. decembra 2021 uskutočnil projekt Most sebapoznania, ktorý pripravili študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Paulína Grolmusová, Diana Petríková a Matej Medo) v spolupráci s prvým ročníkom bakalárskeho…  

V súťaži študentov krajinnej architektúry zabodovali študentky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

20.12.2021

V súťaži LAURUS 21 uspeli aj študentky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Anna Kulperová a Andrea Varga. V silnej česko-slovenskej konkurencii sa v kategórii "Střední měřítko" dostali do finále, kde súperia s tromi ďalšími…