Latest articles

O spolupráci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko

23.04.2019

Pre akademickú pôdu sú veľkým prínosom synergického spojenia teórie a praxe aj kvalitné prednášky kolegov z praxe. V tomto zmysle odborníci zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko uskutočnili 15. apríla dve výberové prednášky na pôde Fakulty…  

Švajčiarsky veľvyslanec ukončil 25. edíciu Diplomacie v praxi

22.04.2019

V rámci predmetu Diplomacia v praxi sa 16. apríla 2019 konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave prednáška veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J.E. pána Alexandra HOFFETA.  

Prvé miesto z Maďarska pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

22.04.2019

Na pôde Univerzity sv. Štefana v Györi sa 7. - 10. apríla konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Na podujatí sa zúčastnili študenti z univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, ktoré už šiesty…  

Univerzita Komenského je najlepšia slovenská univerzita

22.04.2019

Univerzita Komenského v Bratislave – moderná európska univerzita so storočnou tradíciou – si aj naďalej udržiava status najlepšej univerzity na Slovenku. Na 13 fakultách poskytuje výber približne 800 študijných programov všetkých stupňov štúdia,…  

Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre: Interaktívnu experimentálnu záhradu na jeden deň otvorili pre verejnosť

15.04.2019

Celý sortiment tulipánov či nádherné bielo kvitnúce narcisy mohli 12. apríla obdivovať návštevníci, ktorí zavítali na verejnú prehliadku Interaktívnej experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Išlo o prvé…  

Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom tohto roka sa stal žilinský RAPEŠ

15.04.2019

V dňoch 3. – 7.4. 2019 sa Internátne rozhlasové štúdio Rapeš (IRŠ Rapeš) a Rádio X zúčastnili na medzinárodnej súťaži internátnych rádií Rádiorallye 2019.  

Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora Technickej univerzity vo Zvolene 2019

15.04.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., odovzdal putovné poháre a diplomy výhercom medziuniverzitnej streleckej súťaže O putovné poháre rektora TUZVO.  

Nové možnosti spolupráce s univerzitami v Spojených štátoch mexických

15.04.2019

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 4. apríla 2019 v Mexico City zmluvu o spolupráci s Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

Dostupnosť atletickej dráhy pre verejnosť

14.04.2019

Atletická dráha novozrekonštruovaného Viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove, nachádzajúcom sa na Ul. 17. novembra, bude pre verejnosť sprístupnená v mesiaci apríl a máj v pracovné dni v čase od 18:00 – 19:30 hod. Od júna v…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila medzi piatimi najlepšími slovenskými univerzitami

12.04.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je piatou najlepšou slovenskou vysokou školou. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka University Ranking, uverejneného v týchto dňoch.