Pre-school and Elementary pedagogy and Pedagogy of psychosocially disturbed

Prospects of graduates

Graduate can find employment as a pedagogic worker in pre-school facilities, school clubs and free time centers (kindergarten teacher, kindergarten teacher near foster homes, methodologist's assistant, assistant teacher at special kindergarten, educational worker at school clubs and free time centers).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Completed high school study with leaving exam. Confirmation of health ability for university study. Certificate of language proficiency, graduates of pedagogic high school and pedagogic academy do not need to provide the certificate, successful completion of the entrance exam.Additional information

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže súčasne prihlásiť na denné aj externé štúdium.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2021, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov ihneď po jeho vydaní, najneskôr do dňa zápisu, ktorý sa uskutoční v júni 2021.Conditions for international students

Condition of admission is submitting of a certificate of high school education with leaving exam. Documents must be officially verified and submitted to the study department of the faculty according to specified schedule. A condition of admission applies also to international students, specifically: confirmation of health ability for university study and language proficiency. Applicants are advised to complete a preparatory course of Slovak language organized by Institute for language and preparatory studies of Comenius University. Self-payers are admitted on the basis of an agreement. Regulation regarding tuition and fees for relevant academic year is published at www.unipo.sk/pf.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Žolnová, PhD., Department of special pedagogy FoP UU, tel. no. 051/7470573, e-mail zolnovaj@unipo.skGeneral information on the admission exam

If an applicant wants to apply for multiple study programmes at the faculty, he has to submit individual application for each study programme and pay the fee for each application. Applicant can't sign up for full-time and part-time study of a single study programme at the same time. At least 1 month before the date of the entrance exam, the faculty will send a confirmation of receipt of university application and an invitation to the entrance exam.

Other adenda of the application form:

payment of fee for entrance proceeding using money order type U. One part of the money order must be pasted on the 3rd page of the application, annual high school certificates. Applicants, who graduate in the respective academic year must have their study averages confirmed by their high school, notarized photocopy of high school leaving certificate.Form of entrance exam

written testTests

high school curriculum test • Apply the application for study

  20.09.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  19.04.2021 - 23.04.2021

 • Send certificate to

  30.06.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • vysvedčenia za 1.-3. r., resp. 1.-4. r. SŠ (ak priemer nepotvrdzuje stredná škola) (paper form)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

acc.no.:7000082706 bank 8180 variable symbol 10050401 Constant symbol 0558

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Last update: 25.09.2020 08:21

Draw attention to not topical data