Teaching the Subject Physical EducationProspects of graduates

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia majú uplatnenie vo funkciách:

 • asistent učiteľa telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a v stredných školách,
 • tréner zvolenej športovej špecializácie príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

successful completion of secondary school study with leaving exam,

confirmation of health ability of the applicant to study physical education, issued by:

a) non-state health care facility SPORTMED, s. r. o.. Surgery: VŠA PU, ul. 17. novembra, Prešov (Tel. No.: 0902/901031),

b) other physical education doctor, successful completion of the entrance exam.

They can further study at the Master level only after completion of the Bachelor study. The conditions for admission for the Master level of study are specified in the Study Regulations of the FS UP.Additional information

Study programme Physical education single-field:

Teaching the Subject Physical Education

Tuition in the full-time study form for exceeding the standard study length is € 700 (SKK 21 088.20)

Tuition for part-time study in the study programme Physical education single-field is € 650 (SKK 19 581.90) for an academic year at the first study levelConditions of admission without the entrance exam

Bez príjmacích skúšok môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.

 Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta,
 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • gymnastika – povinná zostava  +  možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba,
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_SP_ucitelstvo_tv.pdf

 Form of entrance exam

written and practical • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  28.02.2021

 • Performance of the entrance exam

  22.03.2021 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  31.07.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000199568/8180

Variable symbol: 10710

Constant symbol: 0558

Address: Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 22.09.2020 14:39

Draw attention to not topical data