Questionnaire

Dear respondent!

V rámci projektu Portál vysokých škôl chceme spoznať Vaše skúsenosti pri práci s portálom, Vaše názory, pripomienky a návrhy na jeho skvalitnenie. Z tohto dôvodu Vám predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k informáciám o vysokých školách, skvalitnenie a inovácia ďalších súvisiacich modulov. Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosíme, aby ste odpovedali pravdivo. Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút Vášho času.


Information about the respondent:
Opinion questions at Portal VŠ www.portalvs.sk:4. How do you rate the Portal VŠ - www.portalvs.sk from the following aspects?
  excellent very good good satisfactory bad
5. Have you used the following user's electronic support (HelpDesk - User Support) during your work at the University Portal?
  yes no
6. If you used the user's electronic support, how satisfied were you with them?
  very partially absolutely19. V prípade kontaktovania HELPDESKU ste boli spokojný:
  very partially absolutely


22. If yes, what type of paid advertising would you like to welcome to the University Portal? (Multiple responses)