Mechanical engineering

The Bachelor’s study program Mechanical Engineering, which belongs to the field of study of Engineering, is created for a purpose to prepare students for the Master’s degree of university education, in which the predominant part of students continues. The structure of strong science, technical and foreign language basis gives the opportunity for successful continuation in Master’s degree study.

The graduate of Bachelor’s study program Mechanical Engineering understands the basics of Physics, Applied Mathematics, Mechanics and Theory of Materials, is able to solve constructional and technological problems of mechanical constructions as well as systems realization, has knowledge about the construction methods of particular parts or assemblies, manufacture technologies, operation and service of machineries. He is able to appreciate the quality of work and products and prepared for line manager in areas mentioned above.

The graduates can analyze the problems and possibilities, which open in different areas of mechanical engineering, design the parts of systems and the whole systems as well in such a way to fulfill the requirements, create these systems and implement theme in situ. They have to know to cooperate with managers, system users and specialists from other professions. Therefore during the study they obtain the knowledge about business, organizations and management. The graduates have also the knowledge about engineering systems theory and its application for constructional and technological problems.Prospects of graduates

The Bachelor’s study program Mechanical Engineering, which belongs to the Engineering field of study, is primarily created for a purpose to prepare students for the Master’s degree of university education. It is ensured by the structure of strong science, technical and foreign language basis as well.

The quality of educational process guaranties the level of graduates and the correspondence of their knowledge, abilities and handiness level with their profile.

After accomplishment of bachelor study the graduates of Mechanical Engineering also can immediately employ in practice or search for their scope in various branches of industry in public or private sector, not only in machine companies but also in nearly all technical and industrial companies. They have a qualification to find successful scope in services and business.

The graduates of Mechanical Engineering have found their employment e.g. in the following companies:

Automotive industry: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava,  Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce, Škoda Auto Mladá Boleslav,

Heavy engineering: ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače,

Metallurgical industry: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová,

Energy companies: SE Vojany, Hydropower plant Trenčín, Heating plant Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou,

Companies making home appliances: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce,

Processing industry: SCP Ružomberok,

Other companies: KIMEX Košice, SPINEA Prešov, H. M. TranstechPrešov, VAP Prešov, REGADA Prešov, MOROTECH Slovakia Sučany, SENZOR Košice, MOLEX Kechnec, Chemosvit Svit, SPP Košice, Chirana Medical Stará Turá, Festa Fiľakovo, Black&Decker - De Walt, ČKD Praha DIZ, Vihorlat Snina, Křižík Prešov, PRK Košice, ZŤS VaV Dubnica nad Váhom, ZF-group North America etc.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumAdditional information

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Conditions for international students

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.Coordinator for students with specific needs

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654General information on the admission exam

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Form of entrance exam
  • Apply the application for study

    01.10.2019 - 31.03.2020

  • Send certificate to

    31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Last update: 08.11.2019 19:53

Draw attention to not topical data