Robotika a robototechnológie

Absolventi dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce roboty, manipulačné zariadenia, výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti stavby robotov, automatizovaných zariadení a výrobnej techniky umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja komponentov, modulov a celých strojov a zariadení v oblasti výrobnej techniky a robotiky.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumWithout entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 29.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Last update: 19.12.2019 16:18

Draw attention to not topical data