Pilot

The study is aimed at gaining knowledge for the performance of the function of a professional pilot for air transport operators, or for the performance of other types of aerial work. 

The condition of the study is the completion of practical flight training in a training organization (ATO).The knowledge acquired during the study corresponds to the level for obtaining the qualification required to perform the function of co-pilot on aircraft (ATPL) in commercial air transport and the qualification of a commercial pilot (CPL) with an instrument rating clause (IR).The minimum required level of training achieved during the study is the completion of flight exercises to the level of a private pilot of PPL (A) aircraft.After completing the relevant theoretical training, the student must take a theoretical examination at the Transport Authority of the Slovak Republic in accordance with Part - FCL. 

The graduate of the study is ready to perform the activity of a professional pilot for domestic air transport operators, or for the performance of substantial types of aerial work for which the competence of a professional pilot with the appropriate qualification is required.The graduate has the required theoretical knowledge and practical experience to perform the function of a military pilot in the Air Force of the Armed Forces of the Slovak Republic.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

For the applicant, the admission procedure starts with the delivery of their application to the faculty which is conducting the relevant study programme.

The Technical University of Košice (TUKE) accepts applications for the academic year 2021/2022 only in an electronic version. The applicant for the study at TUKE is no longer obligated to print the electronic application and to send it in a paper form by mail.

The new form of the Electronic Application was launched on November 13, 2018.

The application must be delivered in an electronic form without the advanced electronic signature using the TUKE Academic Information System (IS MAIS), which allows the study applicant to verify registration of the application in IS MAIS from the date of its submission to the last day of the admission procedure.

All attachments can be uploaded in .pdf format to IS MAIS (curriculum vitae, education certificates, school leaving certificate, proof of payment of the admission procedure fee and other attachments according to the faculty requirements).

For application registration, please use the following link:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.maisAdditional information

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot

      Podmienkou štúdia študijného programu Pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2021 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny):

http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/

      Súčasťou štúdia študijného programu Pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.skConditions for international students

Documents required from foreign applicants for admission procedure for the faculties of the Technical University of Košice

1st level of studies

  1. a completed application for university studies of the first level
  2. a certified copy of the completed secondary education with a certified translation into the Slovak language
  3. the decision on recognition of completed education (validation) issued by the District Office Košice, Department of Education, Zádielska 1, 040 78 Košice
  4. a certified copy of the transcript of records covering all the years of secondary education with a certified translation into Slovak. If the length of secondary education studies exceeds four years then a certified copy of transcript of records covering the last four years of study at secondary school is required
  5. Curriculum Vitae in Slovak (or English, according to the language in which the applicant will study) signed by the applicant
  6. a copy of passport
  7. a proof of payment of the handling fee for the admission procedure (can be submitted to the Study department no later than the date of enrolment)


Coordinator for students with specific needs

lucia.melnikova@tuke.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    04.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 5000 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 50 €

Billing information

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 20.09.2020 17:29

Draw attention to not topical data