Riadenie a ekonomika podniku

Prospects of graduates

Rozvoj strojárskej výroby na Slovensku, najmä rozvoj automobilového priemyslu, dáva veľmi dobré predpoklady pre uplatnenie absolventov v praxi. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že kvalitní absolventi s dobrou jazykovou prípravou nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí.
Absolventi fakulty nachádzajú pracovné uplatnenie vo väčších ako aj v menších strojárskych firmách, vo verejnej a štátnej správe, v bankách, v poisťovniach a inde. Uvádzame niekoľko firiem, v ktorých našli uplatnenie naši doterajší absolventi: U.S.Steel Košice, VW Slovakia Bratislava, ZŤS VVÚ Košice, EMBRACO Spišská Nová Ves, Whirpool Poprad, KIMEX Košice, SPINEA Prešov, BSH Michalovce, H. M. Transtech Prešov, VAP Prešov, REGADA Prešov, MOROTECH Slovakia Sučany, SENZOR Košice, CA-Up International Prešov, SMC Priemyselná automatizácia Bratislava, SVIKON Svidník,TATRA Vagónka Poprad, CHEMEX Humenné, MOLEX Kechnec, Chemosvit Svit, SE Vojany, SPP Košice, SPC Ružomberok, Chirana Medical Stará Turá, Festa Fiľakovo, BAR Slovakia Košice, 3 J Soft Poprad, Künze Slovakia, NORD Pohony, Škoda Auto Mladá Boleslav, Black&Decker -De Walt, ČKD Praha DIZ, Vihorlat Snina, Křižík Prešov, PRK Košice, Renault Slovensko, ZŤS VaV Dubnica nad Váhom, ZF-group North America.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumAdditional information

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

výberové konanieCoordinator for students with specific needs

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654General information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov, pričom

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Form of entrance exam

bez • Apply the application for study

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Send certificate to

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Last update: 19.12.2019 09:56

Draw attention to not topical data