Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    21.05.2021

  • Submit additional application form

    14.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Annual tuition fees
Standard length of study: 7000 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 60 €

Billing information

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol:55903 Konštantný symbol: 0308 Text pre prijímateľa:Meno Priezvisko

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 12.05.2021 09:07

Draw attention to not topical data