Applied Mechanics and Mechatronics

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky a údržby meracích, riadiacich, robotických a mechatronických sytémov, resp. pri konštruovaní nových výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v spotrebnej technike, a pod.

Prospects of graduates

Applied Mechanics and Mechatronics - the studies focus on technically progressive machines and devices, which combine in themselves the elements of intensive Engineering, electronics and informatics. This employs the methods of computer mechanics, smart materials, sensor arrays, neural networks, methods and means of automatic control, together with the apparatus of computing technology such as local networked computers and database systems. The graduates can be employed in organising the operation and maintenance of measuring, control, robotic and mechatronic systems, or in designing new products, which have some kind of intelligence, such as ABS, EDS, airbags in cars, various systems in consumer technology and so on.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/5311Additional information


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam


PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKCoordinator for students with specific needs

Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Form of entrance exam.

Admission is based only on the secondary school study results.

The score-based evaluation of results achieved by an applicant in secondary school includes: study average throughout the entire secondary-school studies, results of and the type of school-leaving exam, average grades in the main subjects - mathematics, physics, type of secondary school, other activities. The Dean shall specify a score level until which applicants are released from the obligation to take the entrance exam. Other applicants take a written test on June 28th, 2010, in mathematics and physics based on which they may be admitted to studies.Form of entrance exam

Admission is based only on the secondary school study results. The score-based evaluation of results achieved by an applicant in secondary school includes: study average throughout the entire secondary-school studies, results of and the type of school-leaving exam, average grades in the main subjects - mathematics, physics, type of secondary school, other activities. The Dean shall specify a score level until which applicants are released from the obligation to take the entrance exam. Other applicants take a written test on June 28th, 2010, in mathematics and physics based on which they may be admitted to studies.Tests

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Current number of filed applications:
113


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank connection: State Treasury, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovak Republic Beneficiary: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava, Slovak Republic Account number: 7000341800/8180 Variable symbol when submitting: a) - an electronic application, the variable symbol is generated by the application information system b) - a paper application form ŠEVT, the variable symbol is 20102011 Constant symbol: - for payment via a transfer: 0558          for payment using the postal money orde: 0379       Additional data for payment from abroad:  Address of the recipient: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovak Republic IBAN code: SK0981800000007000341800 SWIFT code: SPSRSKBA

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data