Architecture

Absolvovaním študijného programu absolvent získal: vedomosti z teórie a dejín architektúry a umenia; súbor technických vedomostí z oblasti konštrukcií a technického vybavenia budov; primerané vedomosti o vnútornom prostredí budov; spôsobilosť komplexne zpracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov, urbanistické návrhy a územné plány; rekonštrukciu a obnovu pamiatkovo chránených budov; predpoklady pre manažérsku a koordinačnú činnosť súvisiacu s výkonom povolania architekt; vedomosti z humanitných vied potrebné pre chápanie vzťahov medzi ľuďmi, stavbami a prostredím; chápanie architektonickej profesie a úlohy architekta v spoločnosti. Nadobudol: 35% kreditov z povinných predmetov odboru; 40% z predmetov prehlbujúcich študijný program; 25% z voľne výberových predmetov.

Prospects of graduates

Graduates of the study programmes in the field of architecture and design are prepared to work as "architects" through the Slovak Chamber of Architects that is a member of ACE (European Association of Chambers of Architects) and as the only one in Slovakia enables to work as professional architects freely throughout countries of the EU. Engineer architects apply independent creative thinking and abilities in the praxis based on profound theoretical knowledge and knowing of creative methods of work of architects allowing choice of narrower specialisation in the field. They are able to independently design interiors, sites and networks of constructions in an original way, applying the most recent knowledge form the field and related fields relevant to the given problem directly or indirectly. They have pre-requisites for managing and coordinating work teams when designing, project development and realisation of construction including surveillance of realisation. Apart from this education in the field, they can work also in other professions related with architecture and urbanism (professional functions of state administration, market and administration of real estates, publishing and editing activity, commercial activity on the market with building materials, products and furnishing elements of constructions, their interiors, exteriors, educational activity on secondary vocational schools etc.). Graduates are also able to continue to study in the 3rd degree of university education and to be active in the scientific research in the process of construction and creation of environment.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1st degree studies

basic condition: completed secondary education (graduation from secondary grammar school) or completed secondary vocational education (secondary vocational school) ended with secondary school leaving exam (applicants taking the state exam after the date of the entrance exam will document the secondary school leaving exam certificate additionally, other submit it as part of the application).

further condition: successful passing of the entrance exam

2nd degree studies

basic condition: graduating from the Bachelor studies in the field or of Bachelor or 2nd degree studies of related field

further condition: for Bachelor programme graduates or Enginineering and Master's programme graduates from other schools, it is the successful passing of the entrance exams, for graduates of the Bachelor programme of studies at the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology only if the applicant must pass itConditions for international students

foreign students study as self-payers,

tuition is based on the guideline of the rector of the Slovak University of Technology

verification of aptitude pre-requisites of studies in the deadlines of entrance exams is requested,

it is possible to study in Slovak or English language,

the above-indicated deadlines apply for submission of applications, the dates of exam can be individually adjusted.Conditions of admission without the entrance exam

Prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač o štúdium, okrem uchádzačov - absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU, ktorí v zmysle čl. 7 ods. 5,6  Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa  na STU v Bratislave, dosiahli súčasne nasledovné študijné výsledky (podmienky pre tzv. pokračujúce štúdium bez prijímacej skúšky) :

X/1 )  vážený študijný priemer  (VŠP) z vyštudovaných predmetov za celé štúdium nie horší ako 2,00    

X/2 )  vážený študijný priemer   (VŠP) z vybranej skupiny z úspešne vyštudovaných  predmetov :

  • v ŠP architektúra a  urbanizmus: Základy navrhovania I, II. a Ateliéry  navrhovania I – VIII. -  nie horší ako 2,00,,


Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., tel.: 02/5727 6418, Institute of Housing and Civic Structures, tel.: 02/5727 6417General information on the admission exam

only one study programme may be indicated on one application form

if an applicant applies simultaneously to more study programmes, he/she submits to each programme a separate application and pays a fee for each program separately.

the faculty requests the use of an electronic application. Print and consequent sending of printed     e-application are necessary pre-requisites of successful submitting of e-application for studies at the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology. The faculty  confirms the acceptance of application form through AIS in the e-application, recommends to send the application using registered mail or personally through the filing office of the faculty. The faculty will send applicants at least 3 weeks prior to the start of entrance exams to the Bachelor studies an individual invitation including details of the whole admission procedure.

each applicant for the Bachelor studies must take the entrance exams, the entrance exam for the 2nd degree programs is forgiven for applicants from among graduates of the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology who achieved in the previous Bachelor studies prescribed results.

copy of the document confirming the payment of the fee for admission procedure via bank transfer to the account of the faculty needs to be sent together with the application, best if attached to the application form

a brief curriculum vitae is requested from all applicants to the Bachelor studies and from applicants on the 2nd degree that did not graduate from the 1st degree of studies at the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology. A part of the application form of applicants that are obliged to take the entrance exam for the 2nd degree of studies is the motivation letter.

Applicants from secondary school applying for studies repeatedly submits a new application together with a verified copy of the secondary school leaving exam certificate.

applicant applying for studies repeatedly following dropping out of previous studies, submits a new application together with a verified copy of the secondary school leaving exam certificate and a verified copy of the record of attended classes.

medical confirmation of health ability for university studies and performance of profession in the chosen study program are not required in the application, it is optional. It is recommended however to consult the health state with regards to the chosen field of studies with a medical doctor. Applicant who does not have a medical confirmation of health ability for selected studies, starts studying when it comes to health aspects at his/her own liability. Handicapped applicants are recommended to inform the faculty in the form of a copy of confirmation of physical handicap in order to create adequate conditions for taking the entrance exams and for studying at the faculty.Form of entrance exam

anonymous, aptitudeTests

clausure paper, defence of clausure paper, considering the content and results of previous studies through portfolio of works from previous studies  • Apply the application for study

    31.03.2020 - 31.05.2020

  • Performance of the entrance exam

    16.06.2021 - 17.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Current number of filed applications:
110


Additions
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000081906/8180

Variable symbol: according to data from the e-application

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Fabriciová – andrea.fabriciova@stuba.sk
Last update: 24.09.2020 10:49

Draw attention to not topical data