Chémia a technológia požívatín

Študijný program poskytuje absolventovi doktorandského štúdia hlboké špecializované poznatky zo zvolených oblastí chémie, fyziky a analýzy potravín, jednotkových procesov v potravinárstve, potravinárskej mikrobiológie, kozmetológie, hygieny a ochrany zdravia, potravinárskych a biochemických technológií. Je zameraný na samostatný vedecký výskum a vývoj v širokej oblasti potravinárstva, kozmetiky a biotechnológie.

Prospects of graduates
Absolvent študijného programu Chémia a technológia požívatín je pripravený odborne, vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, vývoja, hodnotenia a rozvoja moderných postupov produkcie výrobkov potravinárstva, kozmetickej a bytovej chémie. Hlboký prírodovedný základ absolventa, podporený nadväznými predmetmi aplikovaných biochemických, mikrobiologických, analytických chemických a inžinierskych disciplín, sú predpokladom, že absolvent je schopný tvorivo pracovať, navrhovať metodické riešenia, rozvíjať nové technológie výroby a postupy kontroly v záujme bezpečnej produkcie a ochrany zdravia človeka.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data