Applied Mechatronics and Electromobility

Main objective of the study programme Applied Mechatronics and Electromobility is to enable students to learn design, develop and apply mechatronic systems using the latest knowledge in natural sciences, mechanics, electrical engineering, electronics, information, communication and control technologies. The curricula of the study programme focus on modern methods of mathematics, physics, modelling and simulation, mechanics, electronics, sensor systems, communications and information technologies, automatic control and mechatronic systems design in two study branches, namely Automotive Mechatronics and Electromobility and Applied mechatronics and automation. Graduates of the program can find jobs in research, development and design of complex mechatronic systems for various application areas (automotive industry, transportation systems, manufacturing processes, power engineering, consumer and control electronics, nanotechnology, health, services, etc.). The main focus of the knowledge and skills will be the area of mechatronics, i.e. interconnection of mechanics, control, electronics, industrial communication and informatics.Prospects of graduates

Graduates acquire skills in development and implementation of complex mechatronic systems integrating mechanical, electrical and electronic systems, information and communication technologies and embedded control systems guaranteeing optimality, robustness and intelligence.Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Conditions for international students

The same conditions apply to foreign applicants as well as to students from the Slovak Republic.Conditions of admission without the entrance exam

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skGeneral information on the admission exam

Upozornenie:

Na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU alebo tlačivo MŠVVaŠ SR. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

 Form of entrance exam

Ústna • Apply the application for study

  01.02.2022 - 01.06.2022

 • Performance of the entrance exam

  21.06.2022 - 23.06.2022

 • Submit additional application form

  01.07.2022 - 15.07.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Current number of filed applications:
93


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

IBAN code: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:     SPSRSKBA

Variable symbol of the payment: - generated by the system (8-digit number) when submitting an electronic application

                                                         - 6106 when submitting a paper form of application

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 31.08.2022 02:51

Draw attention to not topical data