Automatizácia a informatizácia procesov

Ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Prospects of graduates
Uplatní sa vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov. Súčasní absolventi doktorandského štúdia sa veľmi dobre uplatňujú v praxi nielen u nás, ale aj v zahraničných firmách a výskumných inštitúciách. Všetci absolventi sa uplatnili ako tvoriví a výskumní pracovníci v priemysle. Napr. máme absolventov vo výskumných a vývojových centrách BMW Mníchov, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Drážďany, Hewlett-Packard Slovakia, VUJE a.s. Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., pavol.tanuska@stuba.sk

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The admission procedure to PhD. Study at STU MTF comprises the entrance examination which is obligatory for all applicants. More informationConditions for international students

ECTS Information PackageCoordinator for students with specific needs

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD., bohuslava.juhasova@stuba.skGeneral information on the admission exam

The entrance exam consists of a written test in the English language and an oral exam. The result of the entrance exam is expressed by a score-based assessment which is the sum of the score achieved in the entrance exam, study results achieved and professional activities.Form of entrance exam

written and oral More information  • Apply the application for study

    11.03.2021 - 31.05.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
0


Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data