Aplikovaná informatika

Absolvent bude schopný pracovať ako výskumník a/alebo dizajnér v jednej zo štyroch oblastí poznania, konkrétne Počítačová a sieťová bezpečnosť, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov, návrh informačných systémov a softvérových produktov pre potreby automatizácie a riadenia v priemysle a Biometria.

Prospects of graduates
Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií. Oblasť zberu, prenosu, uchovávania a spracovania údajov, informácií a znalostí vie absolvent vedecky analyzovať a skúmať. Dostane hlboké základy komunikácie v sieťach, protokolov, ich zabezpečenia, kryptografie, anonymnej komunikácie a mobilnej komunikácie. Pre spracovanie údajov, informácií a znalostí vie použiť pokročilé matematické metódy (zahŕňajúce algebraické štruktúry, teóriu pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, informačno-teoretickú bezpečnosť), metódy strojového učenia, umelej inteligencie, Petriho siete, mobile computing a pod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť informačných systémov – anonymnú komunikáciu, kryptoanalýzu, kryptografické inžinierstvo, pokročilú kryptografiu (postkvantová kryptografia), biometriu, steganografiu a stegoanalýzu. Absolvent tak nájde uplatnenie na akademickej pôde, v špičkových výskumných centrách, v špičkových firmách, v priemysle, bankovom sektore a pod. vo všetkých kľúčových oblastiach aplikovanej informatiky – bezpečnosti (informačné systémy, siete), komunikačných sietí, webových technológií, mobilných technológií, softvéru a hardvéru.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
4


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 23.07.2024 02:52

Draw attention to not topical data