Architektúra

Program má pluralitný charakter a umožňuje individuálnu profiláciu absolventa. Tvorí vrcholné teoretické štádium vzdelávania architekta-projektanta a súčasne poskytuje možnosť profilácie fundovaného vedecko-výskumného pracovníka orientovaného na teoreticko-filozofické bádanie, pozitívny historiografický výskum v oblasti architektúry. Študijný program podnecuje schopnosť samostatne tvorivo pracovať na projektoch teoretického, vedeckého a výskumného charakteru, analyzovať zložité problémy odboru, identifikovať ich zákonitosti, získavať a spracovávať poznatky, ktoré znamenajú nové poznanie v odbore a novým originálnym vedeckým spôsobom riešia zvlášť zložitý problém. Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík.

Prospects of graduates
Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko–pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík, vykonávať samostatné koncepčné a riadiace práce v oblasti architektúry, výstavby, ochrany pamiatok a kultúry vôbec.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2021 - 31.05.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Current number of filed applications:
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data