Biotechnológie

Študijný program poskytuje absolventovi doktorandského štúdia hlboké špecializované poznatky zo zvolených oblastí biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, génového inžinierstva, biosyntézy a transformácie mikroorganizmov, biokatalýzy, enzymológie a enzýmového inžinierstva, bioinžinierstva, bioanalytických metód, aj fermentačných, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií. Je zameraný na samostatný vedecký výskum a vývoj v širokej oblasti biotechnológií.

Prospects of graduates
Jadro znalostí absolventa tvoria predovšetkým poznatky z predmetov prírodovedeckého základu a chemicko-inžinierskych disciplín, ktoré absolvent dokáže tvorivo aplikovať pri vývoji a riadení biotechnologických výrob ich modelovaní a simulácii z hľadiska optimalizácie výrobného procesu, cielenej konštrukcie nových produkčných biosystémov a biomateriálov. Absolvent je samostatný a tvorivý odborník v oblasti biotechnológie, ovláda vedecké metódy výskumu tradičných biotechnológií i nových disciplín založených na aplikácii najmä génového inžinierstva a bioinformatiky

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data