Organická chémia

Doktorandský študijný program pripravuje vysoko kvalifikovaných organických chemikov, ktorí majú potrebné vedomosti zo všeobecnej chémie, biorganickej a materiálovej chémie. Študijný program umožňuje získať teoretické znalosti všeobecnej organickej chémie, organickej syntézy zahrňujúcej kontrolu chemoselektivity, diastereoselektivity, enatioselektivy a cieleného vývoja nových syntetických metód. Rozvíja schopnosť plánovania a uskutočnenia viacstupňových syntéz aktívnych substancií pre chemický a farmaceutický priemysel.

Prospects of graduates
Absolvent študijného programu získa znalosti všeobecnej organickej chémie, predovšetkým organickej syntézy zahrňujúcej kontrolu chemoselektivity, diastereoselektivity a cieleného vývoja nových aktívnych substancií pre chemický a farmaceutický priemysel. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v rôznych oblastiach organickej chémie. Je schopný riešiť problémy reakčných mechanizmov a určovania štruktúry komplexných zlúčenín včítane opticky čistých prírodných látok s využitím najmodernejších fyzikálno-chemických metód. Jadro znalostí absolventa tvorí: pokročilé metódy syntézy organických zlúčenín, metódy určovania štruktúry organických zlúčenín, korelácia štruktúry s fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami organických zlúčenín.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data