Design

The third level of study enables the deepening of artistic and methodological specialization of graduates of the design department, or related disciplines in contemporary directions and types of design work. Graduates not only master the theory and methodology of design work, but are able to demonstrate their creative, artistic and technical skills in solving the most complex problems of contemporary design. The graduate of the study programme is able to independently analyse a design task, to methodologically master the challenging interconnection of form and function with the most contemporary technological processes and materials and the socio-cultural aspects of the design work. A distinctive feature of the graduate is the mastery of the interdisciplinary approaches of each design theme. The graduate is able to apply as an independent designer in the industry in the field of visual communication, advertising, in the field of management and marketing of design work, as well as in the areas of research, education of creative designers.Prospects of graduates

Graduates of the doctoral study programme will be employed as a researcher, scientific and pedagogical worker in the field of design and art historical science, or as an applied research worker (curator of design collections, journalist. He has the prerequisites for an academic career in design and art education.Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu  druhého stupňa štúdia podľa Čl.3 (1) Poriadku prijímacieho konania na STU Bratislava.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí  je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia  zodpovedajú požadovanému stupňu vzdelania.

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných programov v jazyku slovenskom alebo anglickom (č l. 22 štatútu STU) sa použijú ustanovenia bodu a) primerane.

Ďalšou podmienkou  pre prijatie  na doktorandské štúdium vo všetkých študijných programoch na Fakulte architektúry STU je úspešné absolvovanej prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi príbuzného odboru.Conditions for international students
 • foreign students study as self-payers,
 • tuition fees according to the guidelines of the Rector of STU
 • study can be completed in Slovak or English language,

For the submission of applications, the above deadlines applyCoordinator for students with specific needs

Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Institute of Architecture of Civil Buildings, tel.: 02/572 76 418General information on the admission exam
 1. Framework content of the exam:

The entrance examination takes the form of an oral interview preceded by a test of foreign language skills. The examination will test the candidate's knowledge and understanding of the subjects in the field of engineering or master's study that are related to the chosen doctoral programme and the chosen dissertation topic. The aim of the admission procedure is to ascertain the applicant's aptitude for independent creative activity in the field of science and technology, as well as to determine the appropriate level of his/her professional knowledge.

 1. Method of evaluation of the results of the admission examination:

Determination of ranking (based on the scores of the level of expertise, the results of the study and the language tests).

 1. Publication of the results of the entrance examination:

Through the website of FA STU and on the notice board of doctoral studies at FA STU.Form of entrance exam

Assessment of the level of expertise and the prerequisites for creative activity in the field of science and arts in the admission examination:

Assessment of the level of expertise and verification of the prerequisites for creative activity in the field of science - oral

Study achievements, awards and other activities

Foreign language proficiency - written test • Apply the application for study

  01.04.2022 - 31.05.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Current number of filed applications:
3


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • Motivačný list (paper form, electronic form)
 • Súpis výsledkov odbornej činnosti (paper form, electronic form)
 • Doklad o štátnej skúške z ang. jazyka (paper form, electronic form)
 • Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

The fee is paid according to the data from the e-application form.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Last update: 03.07.2022 02:51

Draw attention to not topical data