Výrobné zariadenia a systémy

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Výrobná technika s orientáciou na strojársku výrobu včítane údržby a prostriedkov mechanizácie a automatizácie. Bude rozumieť strojárskym technológiám a používaným nástrojom. Bude mať znalosti zo základov manažmentu, environmentalistiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bude schopný riešiť problémy z oblasti technických materiálov, ich vlastností, ako aj z mechaniky strojov. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu výrobné zariadenia a systémy druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Prospects of graduates
Absolventi bakalárskeho študijného programu vo vysokej miere pokračujú v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe. Až 83% asolventov pokračuje na inžinierskom štúdiu, 17% absolventov sa zamestná hneď po ukončení šudia (https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2329R04&year=2019). Podľa portálu https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/odbory-vzdelania?id=692 patrí študijný program v sekcii Vysoké školy / technické vedy do TOP25 na Slovensku. Uvedený študijný program získal celkové hodnotenie 73 bodov zo 100, čo znamená, že patrí medzi 27 % najperspektívnejších vysokoškolských študijných programov v Slovenskej republike. Je to dané vyššími mzdami v porovnaní s ostatnými študijnými programami. Študijný program ponúka veľkú perspektívu uplatnenia na trhu práce v oblasti priemyselnej výroby s nulovou nezamestnanosťou a vysokou priemernou mesačnou mzdou. Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa študenti v nadväznosti na riešené projekty a bakalárske práce okamžite zamestnajú vo firmách a pokračujú v štúdiu na kombinovanej forme štúdia.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    19.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
68


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Last update: 13.06.2024 02:51

Draw attention to not topical data