Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Študijný program je zameraný na viaceré stránky vedeckého výskumu konštrukcií budov a ich vnútorného prostredia a to v teoretických aj praktických oblastiach. Štúdium je založené na vedeckom opise, laboratórnych a "in situ" experimentoch, ich vyhodnotení, modelovaní a simuláciách a na analýze výsledkov. Teoretické základy študijného programu vychádzajú z matematického modelovania, stavebnej fyziky a ďalších aplikovaných inžinierskych výskumných disciplín. Študenti sa môžu špecializovať v oblastiach vyspelých a inovatívnych konštrukcií budov a materiálov, energetickej hospodárnosti budov, denného osvetlenia, kvality vzduchu, požiarnej bezpečnosti budov, vlhkostných problémov, tepelnej a akustickej pohody v stavebnom prostredí a podobne.

Prospects of graduates
Absolvent štúdia je vysokokvalifikovaný špecialista v oblasti navrhovania a teoreticko-experimentálneho hodnotenia konštrukcií budov a nimi determinovaných funkčných vlastností vnútorného prostredia budov. Absolventi sa uplatňujú najmä na slovenských technických univerzitách ako vedecko-pedagogickí pracovníci, v rozličných výskumno-vývojových organizáciách a významná časť pôsobí v praxi ako samostatní experti a konzultanti. Koncepcia študijného programu umožňuje absolventovi uplatniť sa vo všetkých krajinách Európskej únie a v podstate v hociktorej krajine sveta. Dôkazom tohto tvrdenia sú viacerí absolventi pracujúci na univerzitách a výskumných pracoviskách v Belgicku, Ukrajine, Kanade, Škótsku a v ďalších krajinách. Uplatňujú sa predovšetkým v oblasti technickej stránky architektúry, t. j. stavebnej akustiky, denného osvetlenia budov, fasádnej techniky, tepelnej techniky, energetickej efektívnosti budov, diagnostiky a obnovy stavebných konštrukcií budov, komplexných počítačových simulácií pohodových a bezpečnostných parametrov vnútorného prostredia budov. Mnohí absolventi pôsobia ako samostatní špecialisti v uvedených oblastiach alebo sa zamestnávajú v poradenských firmách a v projektových ateliéroch. Pôsobia tiež vo vrcholových manažérskych pozíciách.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

General information on the admission exam

Important Dates  • Apply the application for study

    01.04.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Current number of filed applications:
0


Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Last update: 14.06.2024 02:51

Draw attention to not topical data