Analytická chémia

Študijný program Analytická chémia podnecuje zásady vedeckej práce a väzby výskum - vývoj - aplikácia - interpretácia, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu a publikovanie výsledkov v oblasti analytickej chémie ako vedy, potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, najmä so zameraním na špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok), aplikačne orientované oblasti (analýza v technologických procesoch, environmentálna analýza, klinická analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódicky orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).

Prospects of graduates
Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne so zameraním sa na špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok a pod.), aplikačne orientované oblasti (klinická analýza, environmentálna analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódovo orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data