Analytical Chemistry

The study program instigates principles of scientific work, scientific formularization of problem and coupling between research - development - application - interpretation, ethical and social issues of scientific work, presentation and publication of results in the field of analytical chemistry science. The graduate knows the methodology of scientific work particularly directed to problem oriented fields (trace and ultra trace analysis in complex samples, speciation analysis, analysis of chiral compounds, etc.), to application fields (analysis of materials, environmental analysis, pharmaceutical analysis, etc.) and to methodology fields (separation methods, identification and detection methods, spectral methods, electroanalytical methods, bioanalytical methods, etc.).

The graduate is able to work with complex experimental equipments and computer systems, has practical knowledge on data treatment, in preparation and presentation of publications on research results. The graduate has experience at formulation of partial tasks of the research, team leading and pedagogical work.Prospects of graduates

The graduate is prepared for independent creative scientific and research work. He can find the work in research and development of analytical methods for technical materials, environmental control, food quality control, for analysis of samples of biological origin. Complex character of the graduate profile represents a basis for his future non-problematic activity in all fields of production, technology and process control. 

Guarantor: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., e-mail: jan.labuda@stuba.skAlways up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Conditions for international students

ECTS Information PackageGeneral information on the admission exam

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Form of entrance exam

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


  • Apply the application for study

    01.03.2023 - 31.05.2023

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Name of the Bank: Statna pokladnica
IBAN: SK7881800000007000081471
SWIFT: SPSRSKBA
Message for recipient: Surname, PK 2021/2022
Owner of the Account: FCHPT STU, Radlinskeho 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 07.02.2023 02:51

Draw attention to not topical data