Mathematical and Computer Modelling

Študijný program v odbore aplikovaná matematika poskytuje študentom kvalitné interdisciplinárne vzdelanie a všestranné vedomosti v matematike, počítačových vedách a inžinierskych aplikáciách. Študenti získavajú poznatky z numerických, štatistických, optimalizačných, grafických a vizualizačných metód, ktoré vedia využiť na riešenie komplexných úloh inžinierskej praxe a pri tvorbe softvérov na vedecko-technické výpočty. Absolventi nájdu uplatnenie v interdisciplinárnych tímoch vyvýjajúcich nové technológie na báze matematického modelovania a počítačových simulácií.

Prospects of graduates

Graduates will acquire complete first-degree university education in the field of Applied mathematics focusing on computer modelling and analysis of Enginineering tasks. They will understand the modern methods of applied mathematics (numerical, statistical, optimising, graphic and visualisation methods and software), they will Master the work with computer (programming language, operating systems, computer networks, internet applications) and will be informed about the applications of the mathematical and computer modelling in science and technology. They will be able to work mainly in areas that use mathematical methods and computer analysis to solve practical tasks, such as civil Enginineering, electrotechnical, mechanical Enginineering, bioEnginineering, geodesy, informatics, computer graphics, image processing, statistical data analysis, as well as in some of the economic and financial applications. They will find realisation mainly in companies and teams focusing on mathematical and computer analysis of Enginineering tasks and on software development in the area of Enginineering calculations and simulations when applying modern numerical, statistical, optimising and visualisation methods.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Peter KorčákGeneral information on the admission exam

Principles of admission procedure to Bachelor studies for the academic year 2010/2011  • Apply the application for study

    06.12.2021 - 30.04.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Current number of filed applications:
9


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • CV (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku 20,-EUR (electronic form)
  • známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou alebo kópie vysvedčení (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: Štátna pokladnica

Account: 7000359533/8180

Variable symbol: 4

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Last update: 28.01.2022 02:51

Draw attention to not topical data