Dopravné stroje a zariadenia

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z predmetov špecializovaného technického vzdelávania v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia, má špecifický prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné vedomosti z oblasti automobilového inžinierstva, traktorov a mobilných pracovných strojov. Taktiež získava hlbšie odborné vedomosti o kvalite a testovaní dopravnej techniky a mobilných pracovných strojov a plnení legislatívnych požiadaviek na dopravnú techniku ​​a mobilné pracovné stroje.

Prospects of graduates
Absolvent rozumie vedeckým metódam výskumu a vývoja výroby dopravných strojov a zariadení, skúmaniu a riešeniu zložitých úloh implementujúcich vynaliezavý sofistikovaný prístup. Aplikuje metódy komplexnej analýzy logistických systémov v manažmente materiálových tokov. Je schopný priniesť vlastné riešenie problémov vo vedeckej oblasti terénnej dopravnej a manipulačnej techniky. Absolvent je pripravený zaoberať sa výskumom a vývojom najvyspelejších technologických systémov v oblasti dopravných strojov a zariadení.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    01.05.2021 - 12.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
4


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data