Chemical Engineering (Remedial)

The study program Chemical Engineering provides students with knowledge in the field of chemical engineering that enables capability to manage, control and intensify complex production processes ensuring chemical and physical changes of substances inclusive manipulation of material and energy flows from raw materials to commercial products in the field of chemical, food, pharmaceutical, biotechnological processing industries including environmental technologies. It provides the core knowledge from the field of balance theories, transfer phenomena (momentum, heat and mass), (bio) chemical reactors, separation processes, safety and costs engineering, combined with basic knowledge on chemistry, biochemistry and mathematics. An essential part of the education in this study program are the practical skills from chemical engineering laboratory work which are essential for operating equipments providing transport  of liquids, their heating and cooling in preparation for relevant  chemical and physical processes of production procedures and equipments for mixtures separation.

A graduate of the study program is able to understand physical and chemical processes in the production procedures in the various branches of chemical, pharmaceutical, food processing, biotechnology industries including environmental technologies and methods of their control and management, to understand energy balance of the production of technology processes, efficient use of energy resources, to manage the production and distribution of energy carriers, to develop and solve mathematical models of unit operations, applying the acquired knowledge on mass, momentum and heat transfer.Prospects of graduates

A graduate of the study program can continue at master level in the same study program Chemical Engineering or similar study programs. The graduate gains the skills to provide for the operation of chemical, pharmaceutical, food processing, biotechnology industries in all countries of the European Union as an operator , technologist and as a worker at positions requiring completed education of the first degree. The graduate can streamline operation unit by chemical engineering analyzing of chemical and physical processes in the standard types of industrial equipment, to work with research and development facilities, to collect and analyze data by PC, to participate in the development of new products and to understand basic principles of loss prevention in the process industries. 

Guarantor: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., e-mail: ludovit.jelemensky@stuba.skAlways up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

completed secondary education, medical recommendationConditions for international students

Tuition fee per academic year for study in foreign language is 3500 EUR.

Fee for the material costs of the admittance procedure for study in foreign language is 40 EUR.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skGeneral information on the admission exam

The minimum group for study of the programme in English is 20 students.

If a student meets the requirements for acceptance to a study programme, but can not be accepted for lack of vacancies, the Faculty will offer him the opportunity to study a related study programme, opened in the academic year in which there are still vacancies.

A candidate with an incomplete application form will not be included in the admission procedure.  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Submit additional application form

    02.05.2024 - 10.08.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Current number of filed applications:
20


Additions
  • Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky. Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Name of the Bank: Statna pokladnica
IBAN: SK7881800000007000081471
SWIFT: SPSRSKBA
Message for recipient: Surname, PK 2022/2023
Owner of the Account: FCHPT STU, Radlinskeho 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 15.07.2024 02:51

Draw attention to not topical data