Building Technology

Študijný program je orientovaný na výchovu stavebného inžiniera, vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka v oblasti stavebno-technologickej prípravy a realizácie pozemných a inžinierskych stavieb. Študijný program vytvára predpoklady pre získanie odbornej spôsobilosti na funkciu stavbyvedúci a stavebný dozor. Absolventi sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších riadiacich úrovniach: hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor, vedúci inžinier stavebno-technologických projektov, hlavný mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavebnej firmy, štátny stavebný dohľad a štátny dozor, manažér bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), environmentálny inžinier pre stavebnú činnosť , expertízna činnosť, pedagóg na stredných a vysokých odborných školách, podnikateľ v oblasti prípravy a realizácie stavieb,výroby a predaja stavebných materiálov a dielcov, vedúci a riadiaci pracovník v oblasti skúšobníctva, preukazovania zhody stavebných výrobkov a hodnotení kvality.

Prospects of graduates

Graduates will work in construction production and supplier organisations (as heads of construction, construction surveillance), in designing activity, in investment departments, in departments of state administration (municipal offices, environmental protection offices, building offices), in research institutes dealing with technological processes and in educational institutions as independent entrepreneurs.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The basic condition of admission is the successful passing of the secondary school leaving exam. Graduates with the secondary school leaving exam of A level (from the subject of mathematics or physics) will not take the entrance exam. Applicants who have taken the secondary school leaving exam of B level will be admitted without taking the entrance exam up to the set weighted study average in secondary school, other applicants will undergo entrance exam.

Payment of the manipulation fee of SKK 500.Additional information

INFOConditions for international students

Conditions of admission for foreign students are the same as for citizens of the Slovak Republic, with the exception of self-payers for whom the entrance exam has the form of admission colloquium. Tuition for self-payers is set by a guideline of the rector for the given academic year. More information can be found on the faculty website and at the study department.Coordinator for students with specific needs

Ing. Peter KorčákGeneral information on the admission exam

A list of applicants is made based on the results of secondary school studies and results of the entrance exams.

Applicants placed on the list up to the place corresponding with the guiding number of the given study programs will be accepted.

Applicants who will be placed after this place will be offered another study program (provided that the guiding number of some of the study program will not be fulfilled).

The list of admitted applicants is published on the website of the faculty.

We recommend to indicate on the application form at least one alternative study programme apart from the chosen study programme that the applicant will accept in case of unsuccessful admission procedure for the selected study programme.

Following receiving of the application, the faculty will confirm the receipt and will sent applicants information about the application procedure. • Apply the application for study

  01.01.2021 - 31.05.2021

 • Submit additional application form

  01.01.2021 - 19.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Current number of filed applications:
87


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000084111/8180

Variable symbol: 100

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data