Chémia a chemické technológie

Študijný program poskytuje absolventovi doktorandského štúdia hlboké špecializované poznatky zo zvolených oblastí anorganickej technológie, technickej chémie, vysokoteplotnej elektrochémie, galvaniky, elektrochemického inžinierstva, environmentálnych technológií. Je zameraný na samostatný vedecký výskum a vývoj v širokej oblasti chemických technológií.

Prospects of graduates
Absolvent má hlboké teoretické znalosti a experimentálne skúsenosti v oblasti nových materiálov, nízkoodpadových technológií a vysokoteplotných procesov. Z hľadiska materiálov sa zameriava na konštrukčné materiály a ich povrchovú ochranu a na nanomateriály. Z technológií je zameraný najmä na elektrochemické a vysokoteplotné procesy výroby materiálov požadovaných úžitkových vlastností. Abolvent je schopný kreatívne a tímovo pracovať.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data