Integrated Safety

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť v odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dokáže samostatne analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu, je spôsobilý implementovať a riadiť systémy BOZP, závažných priemyselných havárií, má zručnosť navrhovať a realizovať podmienky pre aplikáciu integrovaných systémov riadenia vo firmách a integrovať ho do ďalších systémov. Ovláda komplexne problematiku riadenia rizík na základe prehĺbeného štúdia prírodovedných disciplín, a vie ich aplikovať pri posúdení a analýze rizík pomocou informačných technológií. Uplatní sa v riadení aktivít v rámci systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri výkone analýzy rizík, dokáže navrhovať systémové opatrenia, vytvárať podmienky pre implementovanie obsahu domácej medzinárodnej legislatívy do systémov bezpečnosti a dokáže pripravovať dokumentáciu pre prevenčné aktivity v rámci systémov riadenia BOZP.

Prospects of graduates

Graduates of the Enginineering study programme of Integrated safety in the field of Work Safety and Health Protection are able to analyse independently problems and the possibilities being opened in various areas of industry, they are able to implement and manage systems of Work Safety and Health Protection, serious industrial emergencies, they have skills to design and realise conditions for application of integrated systems of control in companies and to integrate it into further systems.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Additional information

It is possible to study at the faculty in the part-time form, face-to-face or combined method.

Applicants can study at the second level only after earning the title of "bachelor" at the first level. The second level - Enginineering studies lasting two years are finalised with a state exam. Following successful passing of the state exam, the graduate earns the academic title of "Engineer" (Ing.).

The form of the application can be printed out by the applicants from www.mtf.stuba.sk - link Information for applicants.

Enginineering studies lasting 2 years, end with a state exam and the academic title of "engineer" (Ing.). Applicants can study at the second level only after having earned the academic title of "bachelor" at the first level.General information on the admission exam

The faculty recommends to submit application forms electronically through http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5983

Applicants for studies are to indicate one of the Enginineering study programmes they wish to study.

The faculty will confirm the receipt of the application upon its processing and will send information about the admission procedure to the applicants. It also sends an invitation to the entrance exams indicating the date, time and place of the exam.

Incomplete applications will be excluded from the admission procedure.Form of entrance exam

written and/or oral • Apply the application for study

  09.03.2021 - 31.05.2021

 • Submit additional application form

  02.06.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Current number of filed applications:
38


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Information on the method of payment are published at the indicated website of the faculty.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data