Strojárske technológie a materiály

Odborný profil vytvárajú poznatky v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania , obrábania ďalej základné vedomosti o konštrukčných kovových a nekovových materiáloch a ich uplatnení v strojárenstve. Absolvent rozumie základom problematiky technickej prípravy výroby, použitia materiálov a výrobných technológií v oblasti strojárenstva, je schopný zabezpečovať zavádzanie a chod výrobno-technologických systémov a riešiť technologické a materiálové prevádzkové problémy, dokáže využívať informačné technológie. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie.

Prospects of graduates
Štruktúra a kvalita vzdelávacieho procesu, vysoký podiel projektových prác a výrobno-odborná prax v dĺžke 6 týždňov vytvárajú dobré predpoklady rýchlej adaptácie absolventov na požiadavky praxe. Na druhej strane uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia je v súčasnosti značne limitované záujmom zamestnávateľskej sféry a tiež malým záujmom samotných absolventov bakalárskeho štúdia o odchod do praxe. Skoro všetci absolventi bakalárskeho štúdia majú záujem pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Additional information

https://www.sjf.stuba.sk/sk/prijimacie-konanie-bakalarske-studium-1.html?page_id=6093General information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Send certificate to

    17.06.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
13


Current number of filed applications:
7


Annual tuition fees
Standard length of study: 4000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 4000 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data