Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - história
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia - história
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Philosophy
1. degree, D, Anglický
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia - história
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Philosophy
2. degree, D, Anglický
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, E, Slovenský
850 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
pedagogika
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
700 € 750 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Taliansky
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
didaktika hudby
3. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. degree, E, Slovenský
850 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. degree, E, Slovenský
850 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
manažment
1. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
ekonomika a manažment podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
ekonomika a manažment podniku
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
štúdium rodiny a sociálnej práce
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
štúdium rodiny a sociálnej práce
1. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
charitatívna a misijná práca
3. degree, D, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
charitatívna a misijná práca
3. degree, E, Slovenský
0 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
3. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
1. degree, E, Slovenský
600 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
rádiologická technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 45 € 45 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.