Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Philosophy
1. stupeň, D, Anglický
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
filozofia - história
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Philosophy
2. stupeň, D, Anglický
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
žurnalistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
história
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 30 € 25 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Taliansky
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
didaktika hudby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
manažment
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko Poprad
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, E
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Detašované pracovisko, Levoča
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 39 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
štúdium rodiny a sociálnej práce
1. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
štúdium rodiny a sociálnej práce
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
charitatívna a misijná práca
3. stupeň, D, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
charitatívna a misijná práca
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
katolícka teológia
3. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň, D, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie
učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 0 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
ošetrovateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
rádiologická technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 45 € 45 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.