Sociálna práca

Prospects of graduates

Absolvent sa uplatní v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež pripravený vstúpiť do oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie, občianske združenia, politické a kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. V neposlednom rade sa mu ponúka možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na jeho magisterskom stupni.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  • úplné stredné vzdelanie
  • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami
  • splnenie podmienok prijímacieho konania


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.General information on the admission exam

Na jednej prihláške môže uchádzač uviesť jeden študijný program.Tests

-  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • attested copy of birth certificate (electronic form)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886 Informácia pre prijímateľa: „PP“,

Variabilný symbol: 1550501

Konštantný symbol: 0308

– Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:29

Draw attention to not topical data