History

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce. Účelom je vychovať pracovníkov schopných osvojiť si základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc a pamiatkových ústavov, rozličných redakcií a kultúrno-spoločenských inštitúcií.Prospects of graduates

By completion of the study programme history, the student gains a global overview of general (world) history and national (Slovak) history, of the basic methods and methodologies of history study and auxiliary historical sciences. One of the key features of the graduate is their adaptability with regards to the changing work contexts. The purpose is to educate employees, who are able to adopt the basic work procedures and documentation activities in the following professions: museum and gallery employee, employee of historical libraries and monument institutes.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Admission conditions for Bachelor study programmes

acquisition of full secondary school education,

obligation to respect the catholic spirit of the university and faculty,

for the study programme psychology: taking a precondition exam (more details on the web, necessary knowledge of English language), and then the successful applicants will be placed in order according to the below state rule, other applicants may choose a different programme from the faculty offer,

for the study programme journalism: taking the precondition exam that consists of the evaluation of the sent samples of own journalist work (e.g. student magazine that they work for, published articles, or essay, comments, ... on current topics of the society) and of an oral interview. Then the successful applicants will be placed in order according to the below stated rule, and others can choose a different study programme from the faculty offer,

the order of study applicants will be drawn up according to their success rate at the leaving exam. Those applicants will be admitted for the study who best meet the determined admission conditions for the study.

Admission conditions for Master study programmes

completion of the same or related Bachelor/Master study programme,

obligation to respect the catholic spirit of the university and faculty, passing the entrance exam.

The entrance exam shall verify the knowledge, skills and preconditions for study of the selected study programme: Philosophy: presentation of the diploma work project (to be sent together with the application) 100 points (it is necessary to gain at least 60 points for admission). Other study programmes: test and oral interview for 100 points.Additional information

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konanieConditions for international students

The conditions are identical for all students.Conditions of admission without the entrance exam

Only applicants for the psychology and journalism study programme shall take a precondition exam. After its performance the order will be drawn up according to the results at the leaving exam.

Rules for calculation of the average marks in the leaving exam certificate

1. Those applicants will be admitted for the study who best meet the admission conditions for the study.

NEW LEAVING EXAM

2. We will draw up the order according to the averages of marks in the part-time part of the leaving exam, as well as from the averages in the internal part of the leaving exam (apart from the marks from optional subjects for grammar school students: biology, physics, chemistry, informatics, mathematics).

3. Percentage expression of the result in the part-time leaving exam will be translated into a mark as follows:

100% - 81% excellent - 1

80% - 61% very good - 2

60% - 41% good - 3

less than 40% sufficient - 4

4. Since there are three leaves of the leaving exam A, B and C and at the same time the leaving exam candidate may attend each subject at a different level, the mark from the leaving exam at level A will be multiplied by coefficient 1, at level B by coefficient 1.5 and at level C by coefficient 2.

5. By adding up the averages, the applicant gains the actual evaluation by the number of points. Those applicants will be admitted who have the l o w e s t number of points.

"OLD" LEAVING EXAM

6. If such applicants apply for the study who passed the leaving exam according to the "old" rules, their average of all marks at the leaving exam will be multiplied similarly by a coefficient, but according to the attended secondary school: grammar school - coefficient 1, specialised secondary school - coefficient 1.5 and vocational secondary school 2. Then they will be included in the order together with other secondary school graduates.Coordinator for students with specific needs

Miroslav Gejdoš, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Miroslav.Gejdos@fedu.ku.sk.General information on the admission exam

It is required to enclose the following to the application: It is required to enclose the following to the application:

structured CV,

verified copy of the leaving exam certificate (or of Bachelor/Master diploma),

the fee payment slip must be pasted on page 3 of the application (without the payment document the application will not be registered), the admission procedure fee will not be returned.

applicants for the study of journalism shall attach to their application 3 examples of journalistic work (e.g. student newspaper that they cooperated in, published articles, or essay or comments, ... on the current topic in the society).

We will send the confirmation of application registration together with information on the following process of the admission procedure to the applicant by electronic or classical mail. By 30 June, 2008 the faculty will deliver the decision on admission or non-admission to the applicants by post.

If the applicant would like to participate in admission procedure at more faculties of university, an application must be filed separately to each faculty with payment of the respective fee.

Number of applied and admitted students

In the admission procedure for the academic year of 2007/2008 out of 1 318 applicants 591 applicants were admitted for the study.Form of entrance exam

precondition exam - psychology and journalism: written and oral exam  • Apply the application for study

    16.04.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000224399/8180

Variable symbol: 4000

Constant symbol:

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Last update: 13.10.2020 11:14

Draw attention to not topical data