Social work

Pri profilácii absolventa študijného programu sociálna práca sa vychádza z toho, že študent by mal zvládnuť nasledujúce odborné činnosti:

 • Identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy;
 • Sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri riešení sociálnych problémov;
 • Vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov;
 • Podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej;
 • Podporovať potenciál klienta, schopnosť preberať zodpovednosť za seba a svoje okolie;
 • Stimulovať sociálnu kohéziu;
 • Aktívne sa zapájať do rozvoja vedeckého poznania v oblasti sociálnej práce;
 • Riadiť činnosť pracovných tímov;

Sociálna práca ako odborná činnosť v prospech klienta sa v praxi realizuje v hierarchickom systéme, v ktorom dominuje päť úrovní:

 1. Odborná
 2. Samostatne odborná
 3. Expertná (špecialisti)
 4. Riadiaca
 5. Vedecká

Študijný program sociálnej práce pre magisterskú formu štúdia predstavuje štandardnú dĺžku štúdia 2 roky.Prospects of graduates

The Master study of social work gives the possibility to the graduate to perform:

· specialised social counseling,

· social rehabilitation, training and social therapy,

· social analyses,

· conceptual activities (social planning),

· supervision and team management, social institution management, researches,

· education and further education.

The graduate from the Master study of Social work is able apart from the above mentioned to work efficiently as an individual, but also as a team member or team leader; work in the sphere of field and social work and in the field of residential social work; identify the mechanisms for continuous own professional development and learning; maintain contact with the newest development in their own discipline; follow the adequate practices in accordance with professional, legal and ethical framework of the discipline.

The study programme Social work prepares professional employees for performing the profession of a social worker. This profession is considered to be crucial in the field of social services. The graduate from the master study shall find their application as a social worker in all organisations of state administration and self-government, as a social worker in health care, education, in the resort of labour, social affairs and family, further as a social worker or non-state and church organisations providing social services, as a manager in all organisations providing social services, as an employee that controls and supports the professional growth of new and beginning employees and provides for practical education at the workplaces, as a teacher of higher specialised social schools, but also as a researcher and analyst in institutions dealing with social issues at the local, regional and central level (foster homes, senior homes, facilities for execution of punishment and imprisonment, reeducation homes, asylum homes, crisis centres, in health care facilities - hospitals, spas, sanatoriums, medical institutions for long-term patients, hospices but also in international institutions such as UNICEF, UNHCR and so on)Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

successful completion of the same or a related Bachelor study programme, obligation to respect the catholic spirit of the university and faculty

The order of the study applicants will be drawn up according to the achieved study results in the Bachelor study (weighted study result average). In case of identical study results, the average of the state exam shall be taken into regards.

If a larger number of applicants meet the admission conditions for the study of the given study programme, those applicants will be admitted that presented the highest rate of capability for the study according to the admission procedure conditions for the study.Additional information

It is necessary to enclose the following to the application:

– CV,

– verified copy of the Bachelor study diploma and certificate,

– the fee payment slip must be pasted on page 3 of the application. Without the payment document the application will not be registered. The admission procedure fee will not be returned,

– the applicants for part-time Master study of social work must enclose the confirmation on professional practice,

– the applicants that due to health reasons require specific conditions shall inform the faculty on this fact upon filing the application.

You can get more information by sending an e-mail to studijne@pf.ku.skCoordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

The applicant may submit only one application to the FE of CU in which they can apply for only one study programme. There must be a confirmation of health ability for university study. The applicant shall send the application to the facility where they want to study. All the Master study programmes in full time and part-time form and all the Bachelor study programmes except for management are studied at the facility in Ružomberok. The following study programmes are provided in the other facilities:

Poprad: Management FT/E • Apply the application for study

  31.07.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000224305/8180

Variable symbol: 

When paying the fee related to the admission procedure, the student with the above determined account number indicates the variable symbol that refers to the facility and form of study (full-time or part-time) they apply for.

Ružomberok full-time 201900, part-time 202900

Poprad full-time 201906, part-time 202906

Annual tuition in case of part-time study form: 850,- €

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 15.07.2021 12:23

Draw attention to not topical data