Social work

Prospects of graduates

Absolvent sa uplatní v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež pripravený vstúpiť do oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie, občianske združenia, politické a kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. V neposlednom rade sa mu ponúka možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na jeho magisterskom stupni.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úplné stredné vzdelanie
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami
 • splnenie podmienok prijímacieho konania


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.General information on the admission exam

Na jednej prihláške môže uchádzač uviesť jeden študijný program.Tests

- • Apply the application for study

  01.03.2021 - 30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2021 - 15.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €

Billing information

Bank: State Treasury Bratislava, Catholic University in Ružomberok                

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské podhradie

Account number: 7000085886/8180

Variable symbol: 1011 (Information for the recipient: "PP")

Constant symbol: 0308       

The fee payment slip or its copy must be stuck on page 3 of the application.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 02.02.2021 15:34

Draw attention to not topical data