Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 265

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. degree , D, Slovenský
denná 15.06.2020 - 20.07.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. degree , E, Slovenský
externá 15.06.2020 - 20.07.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. degree , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. degree , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. degree , D, Anglický
denná 10.10.2019 - 31.07.2020 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá 10.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. degree , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 04.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. degree , D, Anglický
denná 10.10.2019 - 31.07.2020 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. degree , E, Slovenský
externá 20.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
2. degree , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bioinformatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biomedicínska fyzika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Dátová veda
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ekonomická a finančná matematika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Manažérska matematika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Poistná matematika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Technická fyzika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. degree , D, Anglický
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 18.11.2020 - 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 18.11.2020 - 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, pracovisko Martin Mediamatika
1. degree , D
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Farmácia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 28.02.2021 20.12.2020 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 28.02.2021 01.12.2020 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 30.11.2021 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021 07.06.2021 - 15.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021 16.06.2021 - 17.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. degree , D, Slovenský, Český
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. degree , E, Slovenský, Český
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský, Český
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský, Český
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. degree , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. degree , E, Slovenský
externá do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. degree , D, Slovenský
denná do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. degree , E, Slovenský
externá do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 08.06.2020 - 08.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. degree , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. degree , D, Anglický
denná do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. degree , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. degree , E, Slovenský
externá do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo a ekonómia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. degree , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Analytická chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Analytická chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Analytická chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Anorganická chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Anorganická chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Anorganická chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Antropológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Antropológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Antropológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Aplikovaná geofyzika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Aplikovaná geofyzika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia (konverzný)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry
1. degree , D, Anglický
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biotechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biotechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Botanika
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Botanika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Botanika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Didaktika biológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Didaktika biológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Didaktika chémie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Didaktika chémie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Dynamická geológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ekológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ekonomická, sociálna a politická geografia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmental Studies
1. degree , D, Anglický
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentalistika
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna ekológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna ekológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna ekológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna geochémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna geochémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálna geochémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentálne plánovanie a manažment
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzická geografia a geoinformatika
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzikálna chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzikálna chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyzikálna chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia rastlín
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia rastlín
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia rastlín
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia živočíchov
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia živočíchov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Fyziológia živočíchov a etológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Genetika
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Genetika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Genetika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, kartografia a geoinformatika
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Humánna geografia a demografia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Humánna geografia a demografia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia (konverzný)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chemická fyzika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chemická fyzika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Inžinierska geológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Inžinierska geológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Inžinierska geológia a hydrogeológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Jadrová chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Jadrová chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Jadrová chémia a rádioekológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ložisková geológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ložisková geológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ložisková geológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Medicínska biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mikrobiológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mikrobiológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mikrobiológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mineralógia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mineralógia
3. degree , E, Anglický
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Mineralógia a petrológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Molekulárna biológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Molekulárna biológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Molekulárna biológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Organická a bioorganická chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Organická chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Organická chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleobiológia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleontológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleontológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleontológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Pedológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Pedológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Pedológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Petrológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Petrológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Regionálna geografia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Regionálna geografia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Sedimentológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Sedimentológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Systematická biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Tektonika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Tektonika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Teoretická a počítačová chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Teoretická a počítačová chémia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Teoretická a počítačová chémia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 15.01.2021 - 15.03.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Virológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Zoológia
2. degree , D, Slovenský
denná 15.04.2021 - 31.05.2021 30.06.2015 - 30.06.2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Zoológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Zoológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.05.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021