Applied informatics

Prospects of graduates

Graduates of the study according to the given Master study programme are theoretically and practically prepared to work professionally on development of extensive software products in all areas of graphic and/or visual applications, to work as a research worker in various facilities of basic and applied research, to work as an assistant in various types of universities teaching informatics, especially focusing on graphic and visual disciplines, study in third degree of university studies in the study fields of Applied informatics or programmes of related study fields.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

(1.) Applicant may earn a maximum of 30 points at the entrance exam.

(2) The point number of applicants achieved according to the Paragraph (1) will be summed up with points achieved by study results during Bachelor's study programme according to the formula of b = 15 - 5p where b is the points acquired and p is the weighted study average calculated using the numeric value set by the Article 23 Paragraph 7 of the Study Code of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the Comenius University.

(3 )The participants of the admission procedure will be listed in an order based on the number of points earned. Higher sum of points will be preferred to a lower sum and the order of interest in the study programme indicated in the application form will be considered.Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore aplikovaná informatika alebo informatikaCoordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Center for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862,fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

(1) For graduates of the Bachelor's degree at the Faculty of mathematics, physics and informatics of the Comenius University who finished the Bachelor studies in the academic year of 2009/2010 and apply to the consequent Master study programmes, the entrance exam is replaced by the state final exam of the Bachelor's study in the relevant field. For the purposes of this paragraph, Informatics (converse programme) is the follow-up study programme of the Bachelor study programme of Applied informatics with a planned number of admitted students being 20.

(2) Graduates of the Bachelor studies programme at the Faculty of mathematics, physics and informatics of the Comenius University who do not fulfil the condition of admission without entrance exams according to the Paragraph 1, as well as graduates of the Bachelor's degree of studies on other faculties, take entrance exam in the full extent of the Bachelor's study programme, followed-up by the Master's study programme (table 2 in the addendum). The scope of knowledge is more closely defined in the syllabi of the state exam for the relevant Bachelor's study programme. The exam consists of two parts, written and oral. The dean may forgive one or both parts of the exam of the applicant based on a proposal of the guarantor of the study programme. The form of exam is announced to the applicant in the invitation to the entrance exam.Form of entrance exam

writtenTests

mathematics and informatics  • Apply the application for study

    30.04.2022

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2022 - 24.06.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

Due to simpler identification, please indicate your name in the comment line

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 01.09.2021 20:47

Draw attention to not topical data