Sociálna antropológia

Prospects of graduates

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov nepretržitého pobytu.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 3. stupňa Sociálna antropológia:

7106 etnológia, 6121 sociológia, 7110 história, 1516 (biologická) antropológia, 7130 muzeológia, 7103 archeológia, 6703 politológia, 6709 verejná politika averejná správa, 7701 psychológia, 7761 sociálna práca, 6107 filozofia, 6741 religionistikaConditions for international students
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skíška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Form of entrance exam

Prijímacia skúška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/ • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2019 - 17.06.2019

 • Send certificate to

  10.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
2


Prílohy
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • Predbežný projekt dizertačnej práce (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Veronika Segešová – veronika.segesova@fses.uniba.sk
Last update: 07.10.2019 13:12

Draw attention to not topical data