Evangelical Theology Focusing on Management of Social Assistance

Prospects of graduates

Absolvent sa vďaka získaným poznatkom, schopnostiam a kompetenciám po ukončení štúdia môže uplatniť ako pracovník v oblasti riadenia služieb sociálnej pomoci na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu, súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

V oblasti cirkvi sa predpokladá jeho uplatnenie predovšetkým na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený, vnútorne pre službu motivovaný absolvent by mal byť schopný diakonickú organizáciu riadiť, rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze sociálnej situácie mikroregióniu by mal byť schopný zorganizovať a vybudovať diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby. V oblasti terénnej sociálnej (príp. diakonickej) služby je pripravený viesť a koordinovať tím pracovníkov. Absolvent sa dokáže obdobne uplatniť i v kontexte ostatných poskytovateľov sociálnych služieb (súkromný, štátny).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The basic condition of admission is the accomplishment of the 1st level of university education in a related course of study. An additional condition of admission of an applicant is to pass the entrance exam successfully, unless the applicant is accepted without an entrance exam.

An applicant can achieve a maximum total score of 1200 points

The minimum score for acceptance is 601 pointsAdditional information

The programme of "evangelical theology focusing on management of social assistance" at the EBF UK builds on the Bachelor degree of "Social service" at the EBF UK, where there has been a collaboration of experts in the field of special education and psychology, social work, nursing assistants with the theological collaborators of the Faculty. The proposed second Master level of studies is prepared through the cooperation with employees working at the Faculty of Management of the Comenius University. Thus there is the expertise for organisation and management of social welfare services across the board range as defined by the Act on Social Assistance of the Slovak Republic (195/1998). The programme logically completes the second level of university education on the Evangelical Faculty of Theology in the area of charitable aid for the needs of the Slovak society. In the second level, the experience of professional education in the European and global context is utilised as well. The programme was designed in consultations with experts from the USA and Germany, and the programme uses directly the experts from the European organization of the Society for the Intercultural Pastoral Care and Counseling based in Düsseldorf. The applicants may become graduates of the Bachelor level programme of "Evangelical Theology Focusing on Management of Social Assistance" (former name: Evangelical Social Diaconia) at the EBF UK, or graduates of other Bachelor level of education, or other university education working or intending to work in the field of organising social assistance.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu, budú na magisterské študijné programy v odbore evanjelická teológia prijatí bez prijímacích skúšok všetci uchádzači, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

V prípade, že počet prihlásených na niektorý zo študijných programov presiahne kapacitné možnosti študijného programu a prihlásení uchádzači spĺňajú podmienky prijatia, bude jediným kritériom prijatia bez prijímacích skúšok hodnota váženého študijného priemeru (VŠP).Coordinator for students with specific needs

Assistant Lecturer Mgr. Jozef Benka, PhD.General information on the admission exam

1. Graduates of the Bachelor level of studies in a related programme are accepted to study the Master level study programmes (2nd level of university studies) at the Evangelical Faculty of Theology (hereinafter referred to as the EBF UK).

2. If there are fewer students applying for a given study programme than the number of accepted students planned, the Dean can issue a decision of releasing the study programme's applicants from the obligation to take the entrance exam.

3. An applicant can apply for a maximum of two study programmes in one application form. In the application form, the applicant must list the priority of the study programmes as well as the form of study. If an applicant meets the conditions for acceptance to both study programmes, she or he will be accepted to the programme applied for with a higher priority. The applicant must indicate in the application form the study programme or course in which she or he achieved the 1st level (Bachelor ) or the 2nd level (Master or Engineering) level of university studies. The applicant must indicate in the application form that she or he applies for the 2nd (Master ) level of university studies.

4. Applicants interested in the Master study programme must take a written entrance exam (except applicants described in paragraph 2). The written entrance exam is a test in two profiled subjects. The list of the profiled subjects is provided in the appendix.

5. Applicants who take the entrance exam will be listed in an order according to their scores achieved. The order of interest in a study programme indicated in the applicant's application is taken into the account when including the applicants in the group of the accepted ones. The score limit for acceptance will be determined by the admission procedure 's committee separately for each study programme.

6. If the number of students applying for a given study programme is less than 5, the Dean can issue a decision that the programme will not be opened in the given academic year, informs the applicants and invites them to change their study programme.

7. An applicant who fails to submit a verifiedcopy of the Bachelor degree on time due to reasons attributable to another party (such as a delayed date of state exam) must inform the Dean about this fact in a due time and request an additional deadline for submission of documents, but not later than September 2nd, 2010. Applicants who received degrees in foreign universities must request themselves the relevant authorities (Ministry of Education of the Slovak Republic) for recognition of documents and submit the relevant documents along with the degree no later than on September 2nd, 2010.

8. If an applicant cannot take part in the entrance exam in the regular term due to serious health-related reasons, she or he can request the Dean within 7 days from the regular date for taking the exam on an additional date. The Dean can also determine an additional date of entrance exam for foreign applicants.Form of entrance exam

writtenTests

First profiled subject

Second profiled subject • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2021 - 18.06.2021

 • Send certificate to

  11.06.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2021 - 31.07.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  23.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank:State Treasury

Account:7000084613/8180

Constant Symbol:3818

Variable Symbol:39786511

Please indicate in the message for the recipient: prijimacky (and the applicant's name)

electronic application form

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Last update: 01.12.2020 13:32

Draw attention to not topical data