Evangelical Theology

Prospects of graduates

Absolvent študijného programu evanjelická teológia je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať duchovnú službu v protestantských cirkvách na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie (kaplán, neskôr farár, senior, biskup), ako aj na miestach špecializovanej duchovnej služby, ktoré zriaďujú cirkvi pôsobiace v SR v školách (duchovní správcovia – spirituáli), v nemocniciach (nemocničný kaplán), vo väzniciach, v Ozbrojených silách SR, v Policajnom zbore SR ...Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

It is necessary to achieve a minimum number of 501 points out of the maximum number of 1000 in order to be admitted to the entrance exam.Additional information

Evangelical theology is a course of study from the system of courses managed by the Ministry of Education of the Slovak Republic as an area of knowledge (Article 50, Paragraph 1 of the Act no. 131/2002), in which a study programme's graduate (Article 51, Paragraph 1 of the Act no. 131/2002) acquires professional competence to perform cleric service a/or prepares for a continuation of studies in the subsequent university-level (doctoral) studies. In the area of biblical studies, the study course of Evangelical Theology deals with examination of biblical texts of the Old and New Testaments, their understanding throughout the history as well as the hermeneutic theory and practice of their application to the present time. The course studies the history of church and theological thoughts over the two millennia of existence of the Christian Church. In systematic theology, it interprets the Christian doctrine and ethics in an up-to-date manner. In religionistics and philosophy it focuses on Non-Christian religions and the history of philosophical thoughts. In disciplines of practical theology the course prepares students to work practically as priests, catechists and in a diaconia. The Master level study programme has got 300 credits, including 240 credits common for all students and 60 other credits which can be gained in mandatory or elective subjects (or from another faculty which is regulated in detail by the Study and Examination Rules).Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Coordinator for students with specific needs

Assistant Lecturer Mgr. Jozef Benka, PhD.General information on the admission exam

An applicant can apply for a maximum of three study programmes in one application form. In the application form, the applicant must list the priority of the study programmes as well as the form of study. If an applicant meets the conditions for acceptance to both study programmes, she or he will be accepted to the programme applied for with a higher priority. The applicant must state in the application form all school-leaving subjects applied for as well as the level of the external part of the school-leaving exam (A, B or C) selected by the applicant. The applicant must indicate in the application form that she or he applies for the 1st (Bachelor ) level of university studies (teaching programmes and social assistance) or for joint studies in the programme of Evangelical Theology.

An ordered list will be compiled from the applicants included in the admission procedure according to the results of the external part of the school-leaving exam and the criteria provided in paragraph (2). The score limit for acceptance will be determined by the admission procedure 's committee. When including applicants among the accepted ones the order of interest in study programmes in the application is taken into consideration.

Applicants who took the external part of the school-leaving exam in both A-level profiled subjects (first group) will be accepted preferentially. If their number if greater than the planned number of accepted students, only such number of applicants will be accepted according to the order of success which is agreed as the number of accepted students. In case the number of students is smaller, applicants from the second group will be accepted according to the order of success until the planned number of accepted students is reached.

When compiling the order in the second group, those applicants will be preferred who have taken the school-leaving exam at least in one A-level profiled subject in the external part to those applicants who took the school-leaving exam in levels B and C in two profiled subjects.

An applicant who fails to submit a verifiedcopy of the school-leaving exam's report on time due to reasons attributable to another party (such as a delay in issuance of the school-leaving exam's report) must inform the Dean about this fact in a due time and request an additional deadline for submission of documents, but not later than September 2nd, 2010.Form of entrance exam

writtenTests

written test in Evangelical religion

language test

musical and hearing capabilities

psychodiagnostic test • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2021 - 18.06.2021

 • Send certificate to

  11.06.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2021 - 31.07.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  23.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account:7000084613/8180

Constant Symbol:3818

Variable Symbol:39786511

Please indicate in the message for the recipient: prijimacky (and the applicant's name)

electronic application form

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Last update: 01.12.2020 13:32

Draw attention to not topical data