Termíny

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 323

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium do Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň, D, Slovenský
26.05.2017 27.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň, E, Anglický
26.05.2017 27.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň, E, Slovenský
26.05.2017 27.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, D, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, E, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, D, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, E, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.03.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 01.05.2018 - 31.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň, E, Slovenský
31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 04.09.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň, E, Slovenský
31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2017 30.06.2017 - 30.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2017 30.06.2017 - 30.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 04.09.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Podnikový manažment
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2017 30.06.2017 - 30.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Podnikový manažment
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2017 30.06.2017 - 30.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Astronómia a astrofyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Astronómia a astrofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biofyzika a chemická fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bioinformatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biomedicínska fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biomedicínska fyzika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biomedicínska fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Diskrétna matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ekonomická a finančná matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Environmentálna fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika kondenzovaných látok a akustika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika plazmy
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika plazmy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika plazmy
3. stupeň, D, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika tuhých látok
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika tuhých látok
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Geofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Geometria a topológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Jadrová a subjadrová fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Jadrová a subjadrová fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Kognitívna veda
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Kognitívna veda
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Manažérska matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Manažérska matematika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematická analýza
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Meteorológia a klimatológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Optika, lasery a optická spektroskopia
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Optika, lasery a optická spektroskopia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Physics of the Earth
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Počítačová grafika a geometria
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Počítačová grafika a geometria
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Poistná matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teoretická fyzika
2. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teoretická fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teoretická fyzika a matematická fyzika
3. stupeň, D, Anglický
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teória vyučovania fyziky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teória vyučovania informatiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Teória vyučovania matematiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 25.06.2018 - 25.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 12.06.2018 - 12.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
27.04.2018 19.06.2018 - 30.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
30.04.2018 01.06.2018 - 15.06.2018 31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 01.12.2017 - 26.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 01.12.2017 - 26.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Andragogika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archeológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archeológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Bulharský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Bulharský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Dejiny umenia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Dejiny umenia - história
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Estetika
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - germanistika
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - história
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - muzeológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia a kultúrna antropológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia - sociológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Fínsky, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Germanistika - informačné štúdiá
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Germanistika - muzikológia
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História - informačné štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História - muzeológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História - muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Holandský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Holandský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Chorvátsky, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Chorvátsky, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Informačné štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Informačné štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Informačné štúdiá - muzeológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Klasické jazyky
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Kulturológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Kulturológia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň, D, Maďarský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
2. stupeň, D, Maďarský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Muzeológia a kultúrne dedičstvo
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Muzeológia a kultúrne dedičstvo
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Muzikológia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Portugalský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Religionistika
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Rumunský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Rumunský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruské a východoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruské a východoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovakistické štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovanské štúdiá
1. stupeň, D, Bulharský, Chorvátsky, Poľský, Slovenský, Slovinský, Srbský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Sociológia
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Slovinský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský, Český, Slovinský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Švédsky
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Východoázijské jazyky a kultúry
1. stupeň, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Východoázijské jazyky a kultúry
2. stupeň, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2017 20.06.2017 - 20.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 16.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
31.05.2018 16.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 16.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň, E, Slovenský
31.05.2018 16.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 16.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
15.07.2017 17.08.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 11.06.2018 - 18.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
28.02.2018 19.06.2018 - 20.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň, D, Slovenský, Český
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň, E, Slovenský, Český
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 06.06.2016 - 10.06.2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Románske jazyky a kultúry
3. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Románske jazyky a kultúry
3. stupeň, E, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
21.05.2017 22.06.2017 - 27.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
31.03.2018 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
31.03.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
31.03.2018 14.05.2018 - 18.05.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
15.06.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
15.05.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň, D, Slovenský
15.06.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň, E, Slovenský
15.06.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň, D, Slovenský
16.04.2018 04.06.2018 - 08.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň, E, Slovenský
16.04.2018 08.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň, D, Slovenský
13.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň, D, Anglický
31.08.2018 03.09.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň, E, Slovenský
13.07.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo a ekonómia
2. stupeň, D, Slovenský
31.08.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
15.06.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D, Slovenský
15.06.2017 16.06.2017 - 31.07.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biogeológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry
1. stupeň, D, Anglický
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmental Studies
1. stupeň, D, Anglický
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentalistika
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, kartografia a geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia vo využívaní krajiny
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Medicínska biológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleobiológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Systematická biológia
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2017 15.06.2017 - 15.06.2017 01.04.2017 - 15.06.2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
15.03.2018 14.06.2018 - 14.06.2018 01.04.2018 - 14.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň, D, Slovenský
31.05.2018 22.06.2018 - 22.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň, E, Slovenský
31.05.2018 22.06.2018 - 22.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
30.04.2018 19.06.2018 - 19.06.2018