General Medicine

Všeobecné lekárstvo je pregraduálny výčbový program poskytujúci všeobecné prírodovedné vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie a patogenézy chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu  chorôb. V rámci pregraduálnej výchovy študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nadobúda solídne teoretické aj praktické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky medicínsky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.Prospects of graduates

In the course of undergraduate education students of the Faculty of Medicine are expected to acquire comprehensive theoretical knowledge, which enables them to work as a doctor of medicine.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Qualified graduates of established High School or Colleges.
Successful passing of entrance examination.Additional information

Entrance Examination Topic:
The test is in the written form in English language and consists of 100 questions from Biology and 100 questions from Chemistry. Test questions will be chosen randomly by the computer and the set of questions (in the envelope) will be distributed randomly to the applicants. Duration of the Entrance Examination (test) is 3 hours. The examination answer sheet will be scanned and evaluated by the computer at CUFM avoiding any personal interference during evaluation. Proficiency in English language is one of the entry requirements at the Faculty of Medicine. We would like to remind you that the acceptance to the studies at Comenius University Faculty of Medicine is conditioned by successful passing of the Entrance Examinations.

The revision booklet to the applicants for General Medicine and Dentistry studies at Comenius University Faculty of Medicine in Bratislava contains 500 biology example questions and the 500 chemistry example questions that are recommended to revise for meeting the Entrance Examination requirements. The prize of the booklet is 15 €. The booklet you can buy personally at the cash desk at Faculty of Medicine Comenius University.

Entrance examination tests are evaluated by employees of Faculty of Medicine according to internal system. Faculty published results according to study programme and bar codes at the day of entrance examination on the web page www.fmed.uniba.sk as well as at the table of Faculty of Medicine at the Study departmentConditions for international students

The acceptance to the studies at Comenius University Faculty of Medicine is conditioned by successful passing of the Entrance ExaminationsCoordinator for students with specific needs

Assoc. prof. Ján Pečeňák, MD, PhD., tel.: 00421-2-57290385General information on the admission exam

You can fulfil Application Form:
The applicant has to send fulfilled Application Form (http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studijne/ENweb/INFO/prijimacky/prihlaska_2015-2016_pdf.pdf)
The applicant has to pay for the Entrance Examination administration fee 80 € (valid for academic year 2015/2016). It is necessary to enclosed Application Form original Statement of the Bank. Without Confirmation of payment will be Application Form not valid. The Entrance Examination Fee is not refundable. Payment has to be sent on the Bank account.

Required documents:
- Birth Certificate - official translation into Slovak language
- General Certificate of Secondary Education (GCSE) - official translation into Slovak language
- Validation of GCSE
- Certificate about vaccination against hepatitis B - (Under Article 38 (2). In accordance with Study rules of the Faculty of  Medicine, Comenius University, Bratislava regarding health safety and health protection, student must undergo obligatory vaccination against B hepatitis,
- photocopy of the Passport,
- 3 pictures (3.5 x 4.5 photopaper)

Documents needed for EE:
- Fulfilled and signed Application Form with required documents
- Incomplete (without official confirmation of payment from bank in English or in Slovak, e-mail, etc.) unreadable and unsigned Application Form won't be accepted.
The applicant is bound to submit only one application form for every study programme. If the applicant applies for more study programmes, each application must be submitted on a separate form.Form of entrance exam

Written testTests

Test from biology and chemistry • Apply the application for study

  01.12.2022 - 28.02.2023

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
330


Additions
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2000 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Billing information

Tution for the study:
General Medicine - 9.000,- €  per academic year

Payment has to be sent on the Bank account:
Dekanát Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Štátna pokladnica
Account number: 700 008 30 04/8180
IBAN: SK09 8180 0000 0070 0008 3004
SWIFT: SPSRSKBA
Variable symbol: 20154
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
It is necessary to insert a message for recipient for identification of payment: „EE fee - name and surname of applicant" - without these details we can not identify the payment.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • There are days left until the submission of a later application.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2023/2024
 • University Comenius University Bratislava Faculty of Medicine
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 330
 • Program code: 17729
 • Field of study: General Medicine
 • Level of study: combined 1. and 2.
 • Length of study: 6
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: MUDr.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Veronika Važanová – veronika.vazanova@fmed.uniba.sk
Last update: 09.11.2022 14:21

Draw attention to not topical data