Catholic Theology

Doktorandské štúdium katolíckej teológie má dva stupne. Absolvent prvého stupňa získava akademický titul „licenciát teológie“. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní. Obhajobou licenciátskej práce a licenciátskou skúškou doktorand preukazuje svoju spôsobilosť v teologicko-vedeckom bádaní. Absolvent druhého stupňa dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Doktorand je schopný vysokého stupňa analýzy a syntézy poznatkov v úzkej špecializácii príslušného odboru a tiež má veľmi dobrý prehľad existujúcej odbornej literatúry. Absolvent ovláda teoretické portfólio na prednášanie teologických disciplín na vysokej škole.Prospects of graduates

A graduate of the doctoral study programme of Catholic Theology can find prospects mainly as a teacher of theological disciplines at universities and as a scientist, or as an employee of ordinariates. Graduates also find job positions in spiritual editorial offices of mass media, as members of church tribunals (church courts - as judges, notaries, defendants), as members in various committees of the Catholic Church which require higher academic degrees.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

applicant's eligibility to perform scientific work, Master level of studies in the given course of studies or in the programme of Catholic Theology (6-year studies), or graduation in the first year of doctoral studies - a licentiate in the given specialisation or a related course of study,

excellent study results in the basic cycle of the studies (especially exams in the main subjects),

active knowledge of at least two modern foreign languages,

knowledge of biblical languages - Latin, Hebrew, Greek,

approval by the applicant's own ordinary.Additional information

The studies are open in Bratislava only.General information on the admission exam

Requirements:

applicant's eligibility to perform scientific work, Master level of studies in the given course of studies or in the programme of Catholic Theology (6-year studies), or graduation in the first year of doctoral studies - a licentiate in the given specialisation or a related course of study,

excellent study results in the basic cycle of the studies (especially exams in the main subjects),

active knowledge of at least two modern foreign languages,

knowledge of biblical languages - Latin, Hebrew, Greek,

approval by the applicant's own ordinary,

generally two years of practice upon the graduation of the Master level of studies of Catholic Theology.

The applicant must include a proposed topic and outline of the licentiate paper or dissertation paper in the application form.Form of entrance exam

Oral interview. • Open day

  12.05.2019

 • Apply the application for study

  01.03.2019 - 31.05.2019

 • Performance of the entrance exam

  21.06.2019 - 21.06.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
1


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • odporúčanie vlastného ordinára (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variable symbol: 4031130

constant symbol: 1118

text message for the recipient: name and surname

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Last update: 10.09.2018 11:34

Draw attention to not topical data