Európske štúdiá a politiky

Prospects of graduates

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie politík európskych inštitúcií a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Politológia.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 3. stupňa Európske štúdiá:

6107 filozofia, 6121sociológia, 6721 medzinárodnévzťahy, 7110 história, 6835právo, 6709 verejná politika a verejnáspráva, 7765 sociálna antropológia, 62 ekonómia, 6289 manažment, 7222 žurnalistika, 7106 etnológiaConditions for international students

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Form of entrance exam

Prijímacia skúška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/ • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2020 - 30.06.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
2


Prílohy
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • Predbežný projekt dizertačnej práce (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691 
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.03.2020 12:57

Draw attention to not topical data