Mediamatika

Jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov a študentky vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálným inoformáciam, hlavne v sieťovom prostredí.

Študentky a študenti tohto programu sa naučia, že mediamatika kreatívným spôsobom pracuje so všetkými formami informácií - textové, vizuálne, multimediálne, sociálne, interaktívne.Prospects of graduates

Tvorcovia obsahov, manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v reklamných agentúrach, špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov a manažment mediamatických systémov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

Ak slovenský uchádzač/ka navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača/uchádzačky.

Uchádzač/ka potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textu.

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Conditions for international students

Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoCoordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači/ky sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Ústav mediamatiky je najmladším pracoviskom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Momenálne ako jediný z ústavov fakulty sídli v Martine.Form of entrance exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Tests

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691 
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691 
SWIF CODE: SPSRSKBA 
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.03.2020 12:45

Draw attention to not topical data